(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Образец договора дарения квартиры

Подробнее о договоре дарения квартиры.

Договір дарування квартири

Місто Київ, дві тисячі __________________ року, _________ місяця, _________числа.

Ми, що нижче підписалися:
гр.______________________________________________, проживаю в м. ____________ по вул. _________________, буд. ___, кв. ___, ідентифікаційний номер _______________ паспорт серії ___ N ________, виданий ___________ ______________ у __________________ області _______________ р., (надалі — Дарувальник) та
гр. ______________________________________________, проживаю в м. _______________ по вул. ____________________, буд. ___, кв. ____, ідентифікаційний номер _________________ паспорт серії ___ N ________, виданий ___________ ______________ у __________________ області _______________ р. (надалі — Обдаровуваний), попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,
домовилися про наступне:
1. Гр. _____________________________ передає безоплатно у власність, а гр. ________________________ приймає як дарунок квартиру N ___ (__________) в будинку N ____ (____________) по вул. ________________ у м. ______________ (надалі — квартира).
1.1. Квартира знаходиться на ___ (____________________) поверсі, складається з _____ житлових кімнат та кухні.
1.2. Житлова площа квартири __ кв. м. Загальна площа квартири ____ кв. м.
1.3. Квартира належить Дарувальнику на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого __________________________
________________________, приватним нотаріусом _________________________ нотаріального округу ______________ р. за реєстровим N ______, зареєстрованого в _______________________________ державному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки ______________ р. в реєстровій книзі N _____ запис N ______.
1.4. Квартира становить для Дарувальника велику майнову цінність. (ВАРІАНТ: Квартира становить історичну та наукову цінність, оскільки у період з 1950 по 1960 р. в ній проживав історик та науковець гр._____________________________).
2. Сторони оцінюють дарунок в _______ (__________________________) гривень.
3. Інвентаризаційна оцінка квартири становить _____________________ (__________________________________________) гривень, відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N ______ від _______________ 20__ p., виданого ___________________________ державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.
4. Дарувальник свідчить, що:
4.1. квартира не містить недоліків або особливих властивостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна Обдаровуваного або інших осіб (ВАРІАНТ: елетротехнічне обладнання квартири знаходиться в аварійному стані; дерев’яне перекриття прогнило і може впасти; в квартирі зафіксовано підвищений рівень радіоактивності; балки балкона потребують капітального ремонту; туалет не працює);
4.2. від Обдаровуваного не приховано обставин, які мають істотне значення (ВАРІАНТ: в сусідній квартирі N _____ проживають скрипаль і оперна співачка);
4.3. до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;
4.4. квартира не перебуває під арештом та не є у заставі, в податковій заставі.
4.4.1. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири підтверджується довідками, виданими ___________________________, приватним нотаріусом ______________________ нотаріального округу ____________ 20__ р. (ВАРІАНТ: Квартира знаходиться у заставі відповідно до іпотечного договору від _____________ 20__ р. В п. ___ іпотечного договору Іпотекодавець __________________________ дав згоду на дарування квартири Обдаровуваному з одночасним переходом до нього обов’язків іпотекодавця);
4.5. квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана,
4.6. щодо квартири відсутні судові спори (ВАРІАНТ: Квартира є предметом цивільного спору за позовом гр. _________________________________. Рішенням місцевого суду _______________ району м. __________ від ____________ 20__ р., залишеним без змін ухвалою ________________________ апеляційного суду від _____________ 20__ р. у позові відмовлено. На момент укладення договору справа знаходиться на стадії касаційного оскарження);
4.5. самовільних переобладнань у квартирі немає (ВАРІАНТ: З метою покращення якості житла ванна і туалет з’єднані в одне приміщення; у зв’язку із встановленням газового котла ліквідовано печі;
/Відповідно до ч. 2 ст. 383 ЦК власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, — за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку/)
4.6. особи, які проживають і (або) зареєстровані в квартирі на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з квартири в строки, встановлені цим договором (ВАРІАНТ: У квартирі зареєстроване місце постійного проживання гр. ____________________________ і гр. ____________________________. Ці особи залишаються проживати у квартирі до _______________ 20__ р., якщо Обдаровуваний не домовиться з ними про інше);
4.7. внаслідок дарування квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких Дарувальник зобов’язаний утримувати за законом або договором;
4.8. квартира не надана в користування наймачам (орендарям) (ВАРІАНТ: квартира надана в найм гр. ____________________________ на підставі договору найму від ______________ 20__ р. строком до ______________ 20__ р.);
4.9. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;
4.10. укладення цього договору не пов’язане із виконанням Обдаровуваним будь-яких дій майнового або немайнового характеру на користь Дарувальника на даний час або в майбутньому;
4.11. юридичних осіб за адресою квартири не зареєстровано (ВАРІАНТ: За адресою квартири зареєстровано приватне підприємство «Люкс «, засновником якого є Дарувальник).
5. Сторони підтверджують, що:
5.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
5.2. укладення договору відповідає їх інтересам;
5.3. волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
5.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
5.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

6. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються дарування квартири.
6.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.
7. Право власності Обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття та належного оформлення права власності.
7.1. Обдаровуваний свідчить, що він дарунок приймає.
7.2. Прийняттям дарунка вважатиметься одержання оригінального примірника цього договору після його нотаріального посвідчення.
8. Обдаровуваний зобов’язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення цього договору подати документи, необхідні для державної реєстрації права власності, до _________________ державного бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.
9. Обдаровуваний зобов’язується надати право довічного користування дарунком гр. ________________________________ (ВАРІАНТ: Обдаровуваний зобов’язується сплатити гр. _____________________ 13000 гривень одноразово у строк до ___________ 2004 р., а надалі сплачувати щомісяця 130 гривень; Обдаровуваний зобов’язується передати безоплатно Львівському національному університету колекцію книжок з магії згідно з описом, що додається і є невід’ємною частиною цього договору).
10. Зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 717, 721, 727 Цивільного кодексу, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз’яснено.
10.1. Обдаровуваному роз’яснено п. 13 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572.
11. Витрати, пов’язані з оформленням цього договору, сплачує Обдаровуваний.
12. Цей договір складено в двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні у справах _______________, приватного нотаріуса __________________ нотаріального округу, а інший – передається для Обдаровуваного.