(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Образец договора купли-продажи корпоративных прав

Подробнее о договоре купли-продажи.

Ми, що нижче підписалися: 
з однієї сторони
ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі - ПРОДАВЕЦЬ,
з другої сторони 
ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі - ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується "Договір") про наступне:
розуміючи значення своїх дій правових та їх правові наслідки, на підставі статей 147,148 Цивільного кодексу України, ст. 53 Закону України *Про господарські товариства* уклали цей договір про таке:
1.Продавець передає Покупцю, а Покупець приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, далі - *Товариство*, що знаходиться за адресою, ______________________, ідентифікаційний код №______________________, у розмірі ________________________, що становить 100%(сто) відсотків статутного капіталу Товариства.
2.Продаж вчинено за ціною _________________________________, які Покупець передав Продавцю до підписання даного договору, що є наслідком відсутності будь-яких претензій фінансового та майнового характеру до Покупця.
3.Частка, що відчужується, належить Продавцеві на підставі статуту _____________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, зареєстрованого в новій редакції (Протокол Загальних зборів Учасників №_______________________року), державним реєстратором Подільської районної у місті Києві державної адміністрації _______________року, номер запису №______________________.
4.Частка, що відчужується, сплачена Продавцем повністю, що підтверджується Свідоцтвом _________________________ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ від _______________ року за №01/20__.
5.Продавець гарантує, що на день укладення цього договору повідомив Покупцю всі істотні обставини, які стосуються частки, що відчужується, та можуть вплинути на волю Покупця стосовно укладення цього договору.
6.Продавець гарантуює, що:
- частка, що відчужується, в заставі чи під арештом не перебуває;
- щодо частки, що відчужується, та Товариства відсутні судові спори;
-у зв'язку з укладенням цього договору не буде порушено прав та інтересів третіх осіб;
- товариство не здійснювало діяльності з відмивання (легалізації) коштів, здобутих злочинним шляхом;
- відступлення частки, що відчужується, відповідає інтересам та волевиявленню Продавця і не вчиняється під примусом або внаслідок збігу тяжких обставин;
- Продавець не бажає продовжувати власну господарську діяльність у межах даного товариства;
- на момент укладення цього договору не існує інших зобов'язань за участі товариства, крім тих, які зафіксовані у бухгалтерських документах;
- товариство не є учасником інших юридичних осіб.
Продавець надав заяву від ______________ року, в якій зазначив (*що на момент підписання ДОГОВОРУ про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та під час реєстрації _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ і станом на ____________________ року в зареєстрованому шлюбі не перебував і не перебуваю, та однією сім’єю ні з ким не проживав і не проживаю. Особи, які мали б право на частку в спільному майні подружжя відсутні.*).
Покупець надав заяву від ________________________року, в якій зазначив (*що на момент підписання ДОГОВОРУ про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та під час реєстрації _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ і станом на _________________ року в зареєстрованому шлюбі не перебував і не перебуваю, та однією сім’єю ні з ким не проживав і не проживаю. Особи, які мали б право на частку в спільному майні подружжя відсутні.*).
7.Сторони підтверджують, що:
-вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
-укладення договору відповідає їхнім інтересам;
-волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їхній внутрішній волі;
-умови договору зрозумілі, і відповідають реальній домовленості сторін;
-договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;
зміст статей 229,230,231,233,234,235 Цивільного кодексу України нотаріусом роз'яснено.
8.Право власності на відчужувану частку в статутному капіталі переходить до Покупця з моменту державної реєстрації цього договору в реєстрі правочинів.
Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку за місцем знаходження Товариства.
Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачує Покупець.
Правові наслідки приховування реальної вартості договору, зміст статей 655,657,659,660 Цивільного кодексу України, ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» сторонам роз'яснено.
Цей договір складено в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, а інший видається Покупцю, по одному примірнику кожному.