(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Образец доверенности на получение идентификационного номера (ИНН)

Подробнее об оформлении доверенностей и о доверенностях.

Я, гр. ПІБ, паспорт __________, виданий __________, який мешкає за адресою: __________,.

цією довіреністю уповноважую:

ПІБ, який мешкає за адресою: ________________________________________,

вчинити наступні дії від мого імені:

подати відповідну заяву та отримати у Державній податковій адміністрації міста Києва (або у іншому відповідному органі, що видаватиме ідентифікаційні номери на час такого отримання) ідентифікаційний номер на моє ім’я

Для виконання цієї довіреності уповноважую його:

•	подавати від мого імені документи, включаючи заяви;
•	заповнити у кількості, передбаченій чинним законодавством анкети;
•	одержувати довідки та документи;
•	підписуватись за мене на вказаних вище документах при виконанні зазначених повноважень;
•	сплачувати належні з мене платежі, збори, податки, а також вчиняти всі інші юридично-значимі дії, пов’язанні з виконанням цієї довіреності.

Ця довіреність видана на підставі договору доручення, укладеного  в усній формі між мною, довірителем та вказаним представником. 
Довіреність видана строком на __________тобто, по __________ року, включно.
Зміст ст. ст. 52, 239-241, 247-250, 1000-1010 Цивільного кодексу України мені роз’яснено.