(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Образец доверенности на представление интересов в суде

Подробнее о доверенности на предстваительство интересов в суде — здесь.

ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, дві тисячі тринадцятого року, ________ місяця, _______ числа
Я, ПІБ___________, _________ року народження, податковий номер ___________, що проживаю за адресою: _____________,
попередньо ознайомлений(а) нотаріусом із загальними вимогами Цивільного кодексу України, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, без будь-якого примусу та згідно з власним волевиявленням, яке відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися з повіреним(и) та нотаріусом, на виконання вимог ст. ст. 204 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного між мною та повіреним(и) усного договору доручення, у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу, якого як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно і до якого за місцем розташування його робочого місця я звернувся(лась) добровільно,

цією довіреністю уповноважую осіб(особу), що приведені(а) нижче, що діють разом або кожен окремо:
ПІБ__________, що проживає за адресою: ______________________,

вчинити наступні дії від мого імені:
ПРЕДСТАВЛЯТИ мої інтереси перед фізичними особами та в усіх підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та галузевої приналежності, в тому числі державних, правоохоронних органах, експертних установах, але не обмежуючись цим.
ВЕСТИ мої цивільні, адміністративні, кримінальні, господарські справи в усіх державних, третейських та міжнародних судових установах, з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу, третій особі, заявнику, потерпілому та будь-яким іншим учасникам будь-якого процесу, в тому числі з правами, що надані законодавством України страхувальнику, потерпілій особі при врегулюванні збитку та отриманні страхового відшкодування у страхових компаніях, в тому числі, з правом пред'явлення позову, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, оскарження рішення суду, отримання або пред'явлення виконавчих документів до стягнення, а також бути моїм представником в усіх органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, в усіх організаціях, підприємствах та установах незалежно від форм власності та галузевого підпорядкування, у слідчих органах та інших органах Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, у тому числі вести від мого імені справи в усіх судах України (у тому числі в судах першої інстанції, апеляційних судах, касаційних інстанціях, в тому числі у Вищому спеціалізованому Суді України, Верховному Суді України, Господарських судах України, Адміністративних судах, Адміністративних окружних судах, Вищому адміністративному суді України, Вищому господарському Суді України та Конституційному Суді України, представляти мої інтереси у відділах Державної виконавчої служби, прокуратурі, міліції, органах державної автомобільної інспекції, органах реєстрації актів цивільного/громадянського стану, податкових органах, органах нотаріату, відповідних органах опіки і піклування, страхових компаніях у відповідних міжнародних судових установах та відповідних органах міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна та у відносинах з фізичними та юридичними особами тощо, з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, укладання мирової угоди.

Для чого надаю право:
подавати від мого імені заяви, довідки та документи, в тому числі позовні заяви, заяви про апеляційне оскарження, апеляційні та касаційні скарги, отримувати всі необхідні довідки та документи, бути моїм представником у міжнародних, третейських та державних судах всіх інстанцій при розгляді цивільних, адміністративних, господарських та кримінальних справ, з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, потерпілому, обвинуваченому, підозрюваному, третій особі, заявнику в тому числі з правом пред'явлення позову, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, оскарження рішень судів всіх інстанцій, у відповідній виконавчій службі з питань, пов'язаних з виконанням судових рішень з правом подання виконавчого листа до стягнення, сплачувати за мене відповідні платежі, знайомитись з матеріалами справ, робити витяги з них, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал та інших документів, що є у справі, збирати відомості про факти, що можуть використовуватись як докази у справі, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, виступати у судових дебатах, заявляти клопотання та відводи, давати суду свої усні та письмові пояснення, подавати свої доводи, міркування, щодо питань, які виникають під час судового розгляду і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, розписуватися за мене на позовних заявах, скаргах, клопотаннях, запитах та на заявах про апеляційне оскарження, апеляційних та касаційних скаргах та виконувати всі інші дії пов'язані з повним виконанням повноважень передбачених цією довіреністю, з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, укладання мирової угоди 
Зміст п. 2 ст. 202, п. п. 4,5 ст. 203, ст. ст. 206, 209, 219, 239, 240, 241, 244, 245, 247-250, 1000-1009, 1187, 1188 Цивільного кодексу України, щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз'яснено.
Довіреність видана строком на ТРИ РОКИ, та дійсна до ________ _________ дві тисячі шістнадцятого року включно, з правом передоручення третім особам.
Мені відомо про мої права та обов'язки як довірителя. Мій особистий підпис свідчить, про те що я розумію значення, умови та правові наслідки цієї довіреності (одностороннього правочину).
В тексті довіреності технічних, логічних та інших помилок немає, всі відомості вказані вірно та особисто мною перевірені. Мені роз'яснено, що виправлення помилок можливе тільки під час оформлення довіреності особисто Довірителем, якщо помилки будуть виявлені пізніше - вимагається посвідчення нової довіреності, за власний рахунок.
Ця Довіреність, на моє прохання, набрана нотаріусом з моїх слів, при цьому, Довіреність мною, особисто вголос прочитана, осмислена, її зміст мені зрозумілий, відповідає моїй волі, є прийнятним в повному обсязі і підписана мною особисто.