(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Образец доверенности на распоряжение автомобилем

Подробнее о доверенности на распоряжение автомобилем, транспортным средством — здесь.

ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, дві тисячі ____________ року, ________ місяця, _______ числа
Я, ПІБ___________, _________ року народження, податковий номер ___________, що проживаю за адресою: _____________,
попередньо ознайомлений(а) нотаріусом із загальними вимогами Цивільного кодексу України, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, без будь-якого примусу та згідно з власним волевиявленням, яке відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися з повіреним(и) та нотаріусом, на виконання вимог ст. ст. 204 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного між мною та повіреним(и) усного договору доручення, у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу, якого як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно і до якого за місцем розташування його робочого місця я звернувся(лась) добровільно,

цією довіреністю уповноважую осіб(особу), що приведені(а) нижче, що діють разом або кожен окремо:
ПІБ__________, що проживає за адресою: ______________________,

вчинити наступні дії від мого імені:
вчинити наступні правочини від мого імені:
РОЗПОРЯДЖАТИСЬ: у тому числі ПРОДАТИ, ОБМІНЯТИ, ПЕРЕДАТИ В ОРЕНДУ ТА/АБО В ПОЗИЧКУ, ЗАСТАВИТИ, ЗАКЛАСТИ в забезпечення, як моїх так і третіх осіб зобов'язань, належним мені Транспортним засобом надалі за текстом - ТЗ,

ТЗ марки "________", 
модель "_________",
реєстраційний номер _________,
номер шасі(кузова, рами) ____________.

Для чого надаю право:
- знімати з обліку та ставити на облік в органах ДАІ зазначений вище ТЗ;
- здійснювати необхідні ремонтні, профілактичні роботи, за власним розсудом міняти колір ТЗ, його агрегати, в тому числі номерні, з відповідною наступною їх реєстрацією, змінювати, замовляти та одержувати постійні та транзитні реєстраційні номери;
- представляти мої інтереси перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі, але не обмежуючись в органах ДАІ, нотаріальних конторах, банківських установах, на станціях, підприємствах технічного обслуговування та ремонту, а також перед всіма фізичними та юридичними особами з питань відчуження та користування ТЗ, підтримання його технічного стану та проходження технічного огляду;
- визначати на власний розсуд місце стоянки, зберігання цього ТЗ;
- страхувати його (цивільна відповідальність, повне або часткове Авто-КАСКО), для чого, у випадку необхідності, укладати від мого імені договори страхування із страховими компаніями, отримувати належні страхові компенсації в банківських та інших установах;
- слідкувати за технічним станом ТЗ, здійснювати його поточний ремонт, профілактичні роботи замінювати деталі (прилади), що вийшли з ладу;
- подавати заяви (в тому числі щодо визначення мого сімейного стану та щодо визначення приналежності мого майна), отримувати заяви, необхідні довідки та документи, дублікат реєстраційного документа у випадку його втрати, у разі необхідності отримати тимчасовий реєстраційний талон у органах ДАІ; отримувати дублікат цієї Довіреності у порядку встановленому законом;
- при виконанні повноважень за довіреністю розписуватися за мене на документах та в їх одержанні;
- проводити експертні дослідження щодо ціни та технічного стану вказаного ТЗ, сплачувати необхідні платежі та податки, в тому числі дорожній збір, укласти вказані вище договори, визначаючі ціну та інші умови на свій розсуд, одержувати належні мені гроші по зазначеним вище договорам;
- керувати, користуватися вказаним вище ТЗ під час здійснення визначених цією довіреністю повноважень до часу його відчуження і передачі набувачу;
- а також виконувати всі інші дії, необхідні для виконання повноважень передбачених цією довіреністю.
Зміст п. 2 ст. 202, п. п. 4,5 ст. 203, ст. ст. 206, 209, 219, 239, 240, 241, 244, 245, 247-250, 1000-1009, 1187, 1188 Цивільного кодексу України, щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю,
ст. ст. 57, 59-65, 74 Сімейного кодексу України, ст. 162-179 Податкового кодексу України, мені нотаріусом роз'яснено.
Також мені нотаріусом роз'яснено, що при посвідчені Довіреності нотаріусом не перевіряється факт приналежності та обтяження зазначеного в цій Довіреності майна.
Довіреність видана строком на ТРИ РОКИ, та дійсна до ________ _________ дві тисячі шістнадцятого року включно, з правом передоручення третім особам.
Мені відомо про мої права та обов'язки як довірителя. Мій особистий підпис свідчить, про те що я розумію значення, умови та правові наслідки цієї довіреності (одностороннього правочину).
В тексті довіреності технічних, логічних та інших помилок немає, всі відомості вказані вірно та особисто мною перевірені. Мені роз'яснено, що виправлення помилок можливе тільки під час оформлення довіреності особисто Довірителем, якщо помилки будуть виявлені пізніше - вимагається посвідчення нової довіреності, за власний рахунок.
Ця Довіреність, на моє прохання, набрана нотаріусом з моїх слів, при цьому, Довіреність мною, особисто вголос прочитана, осмислена, її зміст мені зрозумілий, відповідає моїй волі, є прийнятним в повному обсязі і підписана мною особисто.