(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Образец доверенности на регистрацию недвижимости

Подробнее о регистрации прав на недвижимое имущество — здесь.

ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, дві тисячі тринадцятого року, ________ місяця, _______ числа
Я, ПІБ___________, _________ року народження, податковий номер ___________, що проживаю за адресою: _____________,
попередньо ознайомлений(а) нотаріусом із загальними вимогами Цивільного кодексу України, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, без будь-якого примусу та згідно з власним волевиявленням, яке відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися з повіреним(и) та нотаріусом, на виконання вимог ст. ст. 204 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного між мною та повіреним(и) усного договору доручення, у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу ___________________, якого як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно і до якого за місцем розташування його робочого місця "_____________________" я звернувся(лась) добровільно,

цією довіреністю уповноважую осіб(особу), що приведені(а) нижче, що діють разом або кожен окремо:
ПІБ__________, що проживає за адресою: ______________________,

вчинити наступні дії від мого імені:
вчинити наступні дії від мого імені:
щодо всієї належної мені КВАРТИРИ (надалі за текстом - нерухомість) під номером ___ (____) у будинку за номером ___ (____)  по вулиці ________ в місті ______, а саме:
ОФОРМИТИ ТА ЗАРЕЄСТРУВАТИ право власності на зазначену нерухомість у всіх необхідних органах державної реєстрації з правом одержання відповідного Витягу, Договору та/або Свідоцтва про право власності з наступними його необхідними реєстраціями.
ЗАМОВЛЯТИ та ОТРИМУВАТИ у відповідному відділі Державної реєстраційної служби України Витяг про Державну реєстрацію права власності на нерухоме майно та Витяг з Державного реєстру речових прав на зазначену вище нерухомість, що необхідні для її реєстрації та/або відчуження, або будь-які інші Витяги, Виписки, Довідки тощо, з будь-яких органів, підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої приналежності щодо нерухомості у випадку зміни відповідних Реєстрів.
ЗНІМАТИ ОБТЯЖЕННЯ, ЗАБОРОНИ ВІДЧУЖЕННЯ, ВИВОДИТИ З РЕЄСТРУ ІПОТЕК та відповідно погашати будь-які кредитні зобов'язання, що пов'язанні з нерухомістю, з правом замовлення та отримання будь-яких витягів з будь-яких реєстрів.
ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ як власника зазначеної вище нерухомості перед всіма юридичними та фізичними особами, державними органами, установами, організаціями, підприємствами незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої приналежності, в тому числі, але не обмежуючись, у відповідному відділі Державної реєстраційної служби України, будівельних компаніях, районній, міській та державних адміністраціях, житлово-експлуатаційній конторі, ОСББ, паспортному столі, ЖБК, АТС, енерго, водо та газових установах, відповідних органах опіки і піклування/опікунських радах, санітарно-епідеміологічній службі, органах протипожежної безпеки, відповідному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, нотаріальних конторах, банківських установах тощо, з зазначених вище питань та з питань оформлення необхідних довідок та документів, в тому числі довідки форми 3, довідки про стан заборгованості за комунальними платежами, наданих телефонних послуг, технічного паспорту (в тому числі відновлення/отримання дублікату технічного паспорту), рішень/розпоряджень, але не обмежуючись цим; з будь-яких інших питань, що стосуються погодження та збору будь-яких документів, необхідних для оформлення перепланування вказаної нерухомості.

Для чого надаю право:
- подавати від мого імені документи, замовлення, заявки, повідомлення, в тому числі план-схеми та заяви;
- подавати заяви про визначення мого сімейного стану та про визначення приналежності мого майна;
- брати участь на будь-яких засіданнях/зборах ОСББ з будь-яких питань з правом ведення переговорів та дачі пояснень, але не обмежуючись цим;
- замовити та отримати у відповідних підприємствах, установах, організаціях експертну грошову оцінку зазначеної вище нерухомості (за необхідності);
- укладати та підписувати будь-які договори щодо обслуговування зазначеної вище нерухомості, визначаючи всі їх умови на свій власний розсуд;
- замовляти та отримувати у відповідному відділі Державної реєстраційної служби України відповідні Витяг про Державну реєстрацію права власності та Витяг з Державного реєстру речових прав щодо зазначеної вище нерухомості, які необхідні для її відчуження або будь-які інші Витяги, Виписки, Довідки тощо, з будь-яких органів, підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої приналежності щодо нерухомості у випадку зміни відповідних Реєстрів;
- замовити та отримати Довідку форми 3 на зазначену вище нерухомість про наявних зареєстрованих осіб, за необхідності;
- зняти мене з реєстраційного обліку з зазначеної вище нерухомості;
- реєструвати мене за будь-яким місцем мого проживання;
- представляти мої інтереси у органах опіки і піклування з будь-яких питань, що торкатимуться нерухомості та будь-яких дітей яким належить її частина та/або якій вони зареєстровані (прописані);
- одержувати необхідні довідки, документи, свідоцтва, висновки, дозволи, розпорядження, погодження, рішення тощо;
- мати вільний вхід і вихід з нерухомості, сплачувати відповідні комунальні платежі, телефонні послуги, оформити користування телефонним номером;
- підписуватись за мене при виконанні повноважень передбачених цією довіреності;
- сплачувати належні з мене платежі, податки, збори, мита, а також вчиняти всі інші юридично-значимі дії, пов'язанні з виконанням цієї довіреності. 

Зміст п. 2 ст. 202, п. п. 4,5 ст. 203, ст. ст. 206, 209, 219, 239, 240, 241, 244, 245, 247-250, 655-711, 1000-1009, 1187, 1188 Цивільного кодексу України, щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю,
ст. ст. 57, 59-65, 74 Сімейного кодексу України, ст. 162-179 Податкового кодексу України, мені нотаріусом роз'яснено.
Довіреність видана строком на ТРИ РОКИ, та дійсна до ________ _________ дві тисячі шістнадцятого року включно, з правом передоручення третім особам.
Мені відомо про мої права та обов'язки як довірителя. Мій особистий підпис свідчить, про те що я розумію значення, умови та правові наслідки цієї довіреності (одностороннього правочину).
В тексті довіреності технічних, логічних та інших помилок немає, всі відомості вказані вірно та особисто мною перевірені. Мені роз'яснено, що виправлення помилок можливе тільки під час оформлення довіреності особисто Довірителем, якщо помилки будуть виявлені пізніше - вимагається посвідчення нової довіреності, за власний рахунок.
Ця Довіреність, на моє прохання, набрана нотаріусом з моїх слів, при цьому, Довіреність мною, особисто вголос прочитана, осмислена, її зміст мені зрозумілий, відповідає моїй волі, є прийнятним в повному обсязі і підписана мною особисто.