(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Образец генеральной доверенности на авто

Подробнее о доверенности на автомобиль.

ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, дві тисячі ____________________ року, ________ місяця, _________ числа

Я, ПІБ, _________ року народження, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків № _________, паспорт _________, виданий _________ року, _________, що проживає за адресою: _________, попередньо ознайомлений нотаріусом із загальними вимогами Цивільного кодексу України, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, без будь-якого примусу та згідно з власним волевиявленням, яке відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися з повіреними та нотаріусом, на виконання вимог ст. ст. 204 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного між мною та повіреними усного договору доручення, у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу, якого як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно і до якого за місцем розташування його робочого місця я звернувся добровільно,
цією довіреністю уповноважую осіб, що приведені нижче, що діють разом або кожен окремо:

ПІБ, _________ року народження, що проживає за адресою: _________,
ПІБ, _________ року народження, що проживає за адресою: _________,

вчинити наступні правочини від мого імені:

РОЗПОРЯДЖАТИСЬ: у тому числі ПРОДАТИ, ОБМІНЯТИ, ПЕРЕДАТИ В ОРЕНДУ (В ПОЗИЧКУ, В ЛІЗИНГ), ЗАСТАВИТИ, в забезпечення, як моїх так і третіх осіб зобов’язань, належним мені на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії _________, що видано _________,
ТЗ марки «_________»
модель «_________», 
_________ року випуску, 
номер шасі(кузова, рами, ідентифікатор) _________,
реєстраційний номер _________
колір _________,
що зареєстрований _________, _________року,

	зняти з обліку в органах ДАІ зазначений вище автомобіль;
	здійснювати  необхідні ремонтні, профілактичні роботи, за власним розсудом міняти колір автомобіля, його агрегати, в тому числі номерні, з відповідною наступною їх реєстрацією;
	представляти мої інтереси перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі, але не обмежуючись в органах ДАІ, на станціях, підприємствах технічного обслуговування та ремонту, а також перед всіма фізичними та юридичними особами з питань відчуження та користування автомобілем, підтримання його технічного стану  та проходження технічного огляду;
	визначати на власний розсуд місце стоянки, зберігання цього ТЗ;
	страхувати його (цивільна відповідальність, повне або часткове  Авто-КАСКО), для чого, у випадку необхідності, укладати від мого імені договори страхування із страховими компаніями, одержувати страхове відшкодування;
	слідкувати за технічним станом ТЗ, здійснювати його поточний ремонт, профілактичні роботи замінювати деталі (прилади), що вийшли з ладу;
	подавати заяви, отримувати заяви, необхідні довідки та документи, дублікат реєстраційного документа у випадку його втрати, у разі необхідності отримати тимчасовий реєстраційний талон у органах ДАІ;
	при виконанні повноважень за довіреністю розписуватися за мене на документах та в їх одержанні;
	керувати, користуватися вказаним вище автомобілем під час здійснення визначених цією довіреністю повноважень до часу його відчуження і передачі набувачу;
Для виконання цієї довіреності уповноважую провадити експертні дослідження щодо ціни та технічного стану вказаного автомобіля, сплачувати необхідні платежі та податки, в тому числі дорожній збір, укласти вказані вище договори, визначаючі ціну та інші умови на свій розсуд, одержувати належні мені гроші,  а також виконувати всі інші дії,  необхідні для виконання цієї довіреності.
Ця довіреність видана на підставі договору доручення, укладеного в усній формі між мною - довірителем та вказаними представниками.
	Зміст п. 2 ст. 202, п. п. 4,5 ст. 203, ст. ст. 206, 209, 219, 239, 240, 241, 244, 245, 247-250, 1000-1009, 1187, 1188 Цивільного кодексу України, щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.
ст. ст. 60-65, 74 Сімейного кодексу України, пункт 1.2 ст. 1 та ст.ст. 7, 8, 12 Закону України „ Про оподаткування доходів фізичних осіб ”, пунктів 15, 20 та 55 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388, яким передбачено отримання в підрозділі ДАІ тимчасового реєстраційного талону на час дії довіреності та переоформлення довіреності у разі одержання дублікату реєстраційного документа, виданого на ім’я довірителя та одержання свідоцтва про реєстрацію ТЗ на ім’я повіреного у разі його виїзду за кордон, мені нотаріусом роз’яснено.
Довіреність видана строком на _________, тобто по _________ року включно, з правом передоручення, та з правом тимчасового виїзду/використання за межами України.
Мені відомо про мої права та обов’язки і податкові зобов’язання як довірителя, та можливу відповідальність як власника джерела підвищеної небезпеки. Мій особистий підпис свідчить, про те що я розумію значення, умови та правові наслідки цієї довіреності (одностороннього правочину).

Довіреність мною ПІБ особисто прочитана, осмислена, її зміст мені зрозумілий, відповідає моїй волі, є прийнятним в повному обсязі і підписаний мною особисто.