(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Образец завещания

Подробнее об удостоверении завещаний.

Я, _______________________________, народилася "___" ____________ ____ р. в м. ______________, ідентифікаційний номер за ДРФО _____________, мешкаю за адресою: _________________________, буд. ___, кв. ___,
на випадок моєї смерті роблю наступне розпорядження:
все моє майно, де б воно не знаходилося і з чого б воно не складалося і взагалі все те, на що я за законом матиму право і що буде належати мені на момент смерті, заповідаю моїй внучці _____________________________, "___" ____________ ____ р. народження.
Зміст ст. ст. 1234, 1241, 1254, 1301 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено.
Цей заповіт складено і підписано в двох примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (реєстраційне посвідчення № 882 від 16 жовтня 2008 року, адреса робочого місця, а другий викладений на нотаріальному бланку серія ___N _______, серія ____ - виданий заповідачу.
Зміст цього заповіту, наслідки його дії та порядок скасування мені нотаріусом роз’яснено.

(Місце для власноручного напису заповідача: Мною, гр. ___________________________, текст заповіту прочитано вголос і власноручно підписано)


Посвідчувальний напис нотаріуса