(098) 101-06-06

Консультация нотариуса онлайн

(095) 101-06-06

Бесплатная консультация нотариуса

09:00 - 18:00

Киев, ул.Саксаганского 102 Б, оф.51

Передоверенность физическому лицу от имени юридического лица на распоряжение счетами

ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, дві тисячі тринадцятого року, _______ місяця, _______ числа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "____________", місцезнаходження: ______________, ідентифікаційний код юридичної особи __________, від імені якої діє ПІБ___________, податковий номер _____________, що проживає за адресою _______________, на підставі Довіреності виданої в м. _______, що посвідчена __________ року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим номером _____, та попередньо при цьому попередивши про дане передоручення особисто ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "__________" ,
попередньо ознайомлений(а) нотаріусом із загальними вимогами Цивільного кодексу України, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, без будь-якого примусу та згідно з власним волевиявленням, яке відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися з повіреним(и) та нотаріусом, на виконання вимог ст. ст. 204 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного між мною та повіреним(и) усного договору доручення, у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу, якого як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно і до якого за місцем розташування його робочого місця я звернувся(лась) добровільно,

цією довіреністю уповноважую осіб (особу), що приведені (а) нижче, що діють разом або кожен окремо:
ПІБ____________, що проживає за адресою: ______________________,

вчинити наступні дії від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "_______":
представляти інтереси ТОВ______________ (далі по тексту - Товариство) в державних та недержавних підприємствах, установах та організаціях, в нотаріальних органах, в банківських установах, перед фізичними та юридичними особами, як на території України, так і за її межами, у відповідності з вимогами діючого законодавства, з питань:
-	відкриття та розпорядження в банках поточними та іншими рахунками;

Для цього надається право подавати і підписувати від імені Товариства необхідні довідки та документи, заяви, укладати та підписувати договори пов'язаних з виконанням цієї довіреності, підписувати всі необхідні платіжні доручення та інші платіжні документи, сплачувати всі необхідні платежі, а також виконувати всі інші дії, необхідні для виконання даної довіреності.

Довіреність дійсна до ________ _________ дві тисячі ________надцятого року, без права передоручення третім особам.

Зміст п. 2 ст. 202, п. п. 4,5 ст. 203, ст. ст. 206, 209, 219, 239, 240,241, 244, 245, 247-250, 1000-1009, 1187, 1188 Цивільного кодексу України, щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз'яснено.
Мені відомо про права та обов'язки і податкові зобов'язання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "___________". Мій особистий підпис свідчить про те, що я розумію значення, умови та правові наслідки цієї довіреності (одностороннього правочину).
В тексті довіреності технічних, логічних та інших помилок немає, всі відомості вказані вірно та особисто мною перевірені. Мені роз'яснено, що виправлення помилок можливе тільки під час оформлення довіреності, якщо помилки будуть виявлені пізніше - вимагається посвідчення нової довіреності.
Ця Довіреність, на моє прохання, набрана нотаріусом з моїх слів, при цьому, Довіреність мною, особисто уголос прочитана, осмислена, її зміст мені зрозумілий, відповідає моїй волі, є прийнятним в повному обсязі і підписана мною особисто.