Частный нотариус / Киевский нотариальный округ / Свидетельство № 9217

logo

Киев

Саксаганского 133 А

09:00-18:00

Суббота до 15:00

Частный нотариус в Киеве Оксана Майдыбура

Частный нотариус в Киеве Оксана Майдыбура

Образец доверенности на оформление наследства

Практически любая из множества типов доверенностей (пожалуй, за исключением доверенностей типа генеральной доверенности на авто, где доверенность это скорее способ передачи имущества), это способ переложить (доверить) часть собственных обязанностей или вообще все обязанности на другого человека или организацию.

Причин тому может быть много – отсутствие времени, отсутствие компетенции, болезнь, пребывание в другом месте, командировка, путешествие и т.д.

Оформление прав на наследство посредством передачи этих забот доверенному лицу, весьма распространенная процедура и производится путем нотариального заверения соответствующей доверенности.

Что необходимо учитывать в доверенности на оформление наследства.

1. Наследники не всегда знают полный состав наследства.

А это могут быть недвижимое имущество (квартира, дача, участок…), движимое имущество (автомобиль, яхта, трактор…), денежные средства (вклад в банке, дивиденды, пенсия…), драгоценности, антиквариат, корпоративные права… и т.д.
Поэтому, оформляя подобную доверенность, необходимо предусмотреть включение (или исключение) данных видов наследства в текст доверенности.

2. Более чем в половине случаев необходимые документы отсутствуют, не имеют юридического значения или пришли в негодность.

Классические ситуации: на квартиру (или другую недвижимость), доставшуюся в наследство, отсутствует документ подтверждающий право собственности на недвижимое имущество, документы наследодателя ветхие, пришли в негодность, содержат опечатки… и т.д.
В связи с этим необходимо предусмотреть возможность подачи заявлений, запросов, регистраций и т.д. для доверенного лица, которое будет решать подобные задачи.

ДОВІРЕНІСТЬ
НА ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ

Місто Київ, дві тисячі ____________________ року, __________ місяця, ______________ числа

Я, ПІБ, _________ року народження, ідентифікаційний номер за ДРФО _________, паспорт: _________, виданий _________ року, _________, попередня адреса реєстрації: _________, зареєстрований за адресою: _________, попередньо ознайомлений нотаріусом із загальними вимогами Цивільного кодексу України, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, без будь-якого примусу та згідно з власним волевиявленням, яке відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися з повіреним та нотаріусом, на виконання вимог ст. ст. 204 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного між мною та повіреним усного договору доручення, у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу Майдибури Оксани Василівни, яку як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно і до якого за місцем розташування його робочого місця «місто Київ, вул.. Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51» я звернувся добровільно,

цією довіреністю уповноважую особу, що приведена нижче:

ПІБ, _________ року народження, що зареєстрований за адресою ____________________,

вчинити наступні правочини від мого імені:

відповідно до поданої мною заяви про прийняття спадщини ОФОРМИТИ МОЇ СПАДКОВІ ПРАВА на майно (рухоме та нерухоме, гроші, банківські вклади, цінні папери, тощо) та майнові права, що залишились після смерті мого батька – _______________, _______________ року народження, померлого _______________ року, який до дня смерті постійно проживав за адресою: _______________,

ОФОРМИТИ державну реєстрацію права власності відповідно до свідоцтв про право на спадщину.

ЗАРЕЄСТРУВАТИ у відповідних установах Державних автомобільних інспекціях або інших відповідних органах державної влади щодо реєстрації права власності на об’єкти рухомого майна право власності за свідоцтвами на спадщину та ОТРИМАТИ його з відповідною відміткою.

ЗАРЕЄСТРУВАТИ у відповідних установах Бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, відповідному управлінні земельних ресурсів, право власності за свідоцтвами на спадщину та ОТРИМАТИ його з відповідною відміткою.

ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ перед всіма фізичними та юридичними особами, в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності, їх галузевого підпорядкування,

у місцевих радах, виконавчих та розпорядчих органах, банківських установах України, Ощадному банку України та в його філіях, нотаріальних конторах, відповідному бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, відповідних управліннях земельних ресурсів, Державних автомобільних інспекціях, ЖЕКах, паспортному відділі з вище перелічених питань.

Для виконання цієї довіреності уповноважую його:

  • подавати від мого імені заяви та документи, які необхідні для прийняття спадщини,
  • отримувати довідки та документи, в тому числі витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, довідки про зареєстрованих осіб в об’єктах нерухомого майна, свідоцтва про право на спадщину;
  • отримувати відповідні свідоцтва про реєстрацію права власності на об’єкти як рухомого так і нерухомого майна в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності, їх галузевого підпорядкування, які здійснюють таку реєстрацію та видають відповідні свідоцтва;
  • одержувати належні мені гроші;
  • підписуватись за мене при виконанні цієї довіреності, в т.ч. на банківських документах, зокрема за одержання грошей;
  • сплачувати будь-які платежі, пов’язанні з виконанням цієї довіреності, в тому числі і податки;
  • вчиняти будь-які інші юридично – значимі дії, що пов’язанні з повним виконанням цієї довіреності.

Ця довіреність видана довірителем на підставі договору доручення, укладеного в усній формі між мною – довірителем та вказаним представником.

Зміст п. 2 ст. 202, п. п. 4,5 ст. 203, ст. ст. 206, 209, 219, 239, 240, 241, 244, 245, 247-250, 1000-1009, 1187, 1188 Цивільного кодексу України, щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, та ст. 13 Закону „ Про податок на доходи фізичних осіб ”, мені нотаріусом роз’яснено.

Довіреність видана строком на _______________, тобто по _______________ року включно, без права передоручення.

Мені відомо про мої права та обов’язки як довірителя. Мій особистий підпис свідчить про те, що я розумію значення, умови та правові наслідки цієї довіреності (одностороннього правочину).

Довіреність мною ПІБ особисто прочитана, осмислена, її зміст мені зрозумілий, відповідає моїй волі, є прийнятним в повному обсязі і підписаний мною особисто.

ПІДПИС__________________________________________________________________/______________/

Посвідчувальний напис нотаріуса

 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівнаhttps://kiev-notar.com/

Если вам необходима доверенность на оформление наследства, обращайтесь к нотариусу Майдыбура Оксана Васильевна:

Консультация нотариуса:

* выберите услугу, укажите свои точные контактные данные, с Вами свяжется наш сотрудник.

По телефонам: (095) 101-06-06, (098) 101-06-06

По e-mail: notar@kiev-notar.com