Частный нотариус ¦ Киевский нотариальный округ ¦ Свидетельство № 9217

logo

Киев

Саксаганского 133 А

09:00-18:00

Суббота до 15:00

Образец договора купли-продажи автомобиля

5/5 (2)

Нотариальное оформление договора купли-продажи автомобиля, это наиболее безопасный метод покупки транспортного средства, потому что перед заверением договора, нотариус проверяет наличие задолженностей и других обязательств, по которым у продавца автомобиля могут быть финансовые обязательства. Также проверяется подлинность и законность документов на автомобиль у нынешнего владельца.
Кроме того, нотариус профессионально выясняет и толкует обязанности и права как стороны продавца, так и стороны покупателя авто.

На что необходимо обратить внимание при оформлении договора купли-продажи автомобиля или другого транспортного средства

 1. Автомобиль не является собственностью третьего лица
 2. Не существует обстоятельств скрытых от покупателя
 3. Автомобиль не находится в залоге или под арестом (например ввиду неуплаты алиментов)
 4. Подтверждение продавцом того, что нет не указанных недостатков, которые снижают ценность или возможность эксплуатации автомобиля

Необходима консультация по оформлению договора купли-продажи автомобиля?

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, _________ числа.

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПРОДАВЕЦЬ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом – Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується “Договір”) про наступне:

домовилися про наступне:

 1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ на праві приватної власності автомобіль тип легковий __________________марки ____________ модель ______________, _________ року випуску, ___________ кольору, номер шасі(кузова, рами) № ________________, що перебував на обліку в ______________________ року, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ___________, реєстраційний номер ________________ і був знятий з обліку Облікова картка приватного ТЗ ____________, особливі відмітки Знято з обліку для реалізації, _________________, з видачею транзитних номерів _______________.
 2. Відчужуваний автомобіль належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії _____________, виданого _________________________ року.
 3. За домовленістю сторін, враховуючи технічний стан автомобіля, продаж цей вчинено за _________________________, які ПОКУПЕЦЬ передав після підписання цього договору ПРОДАВЦЮ, про що свідчить окрема розписка ПРОДАВЦЯ на договорі.
 4. Згідно з ВИСНОВКОМ(АКТОМ) З ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ встановлення залишкової вартості автомобіля, БЛАНК N ______________, складеного експертом ________________ року, ВАРТІСТЬ ТЗ, що продається, становить _________________.
 5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
 • незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі автомобіля, немає;
 • від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
 • до укладення цього договору автомобіль іншим особам не відчужений;
 • автомобіль під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного автомобіля підтверджується відповідними витягами виданими Майдибура О.В, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;
 • автомобіль як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;
 • щодо автомобіля відсутні судові спори;
 • самовільних переобладнань та змін в конструкції автомобіля немає;
 • внаслідок продажу автомобіля не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний утримувати за законом чи договором;
 • автомобіль не наданий в користування наймачам (орендарям);
 • обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;
 • договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.

Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на автомобіль.

Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу автомобіля, пред’явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування автомобіля, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.

 1. Сторони підтверджують, що:
 • вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
 • укладення договору відповідає їх інтересам;
 • волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
 • умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
 • договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
 1. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
 2. Право власності на автомобіль переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Відповідно до ст. 34 Закону України “Про дорожній рух” автомобіль, що відчужується, підлягає реєстрації набувачем в органах Державтоінспекції у 10-денний термін.
 3. Всі витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сплачує у ПОКУПЕЦЬ.
 4. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.
 5. Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України сторони ознайомлені. Покупцеві роз’яснено п. 35 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388, та ст. 8 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”.
 6. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах Майдибура О.В., приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, а інші два видаються Сторонам за договором.

Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________/_____________/

 

ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________/______________/

 

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Если вам необходимо оформить договор купли-продажи автомобиля, обращайтесь к нотариусу Майдыбура Оксана Васильевна:

Консультация нотариуса:

По телефонам: (095) 101-06-06, (098) 101-06-06

По e-mail: notar@kiev-notar.com

* выберите услугу, укажите свои точные контактные данные, с Вами свяжется наш сотрудник.
5/5 (2)