Частный нотариус / Киевский нотариальный округ / Свидетельство № 9217

logo

Киев

Саксаганского 133 А

09:00-18:00

Суббота до 15:00

Частный нотариус в Киеве Оксана Майдыбура

Частный нотариус в Киеве Оксана Майдыбура

Образец договора купли-продажи гаража

Несмотря на то, что автомобиль является движимым имуществом, гараж для автомобиля, является имуществом недвижимым. Соответственно, при оформлении купли-продажи гаража, на эту сделку распространяются специфика и особенности других сделок по купле-продаже недвижимости.

Причем в случае с гаражом имеют место признаки оформления сделок купли-продажи жилого дома и земельного участка, так как гараж, несмотря на то, что гараж – это нежилое помещение, может располагаться на земельном участке, статус которого довольно часто это нахождение в аренде, не определен или сомнителен.

На какие элементы договора необходимо обратить внимание при заключении сделки по купле-продаже гаража:

 1. номер гаража
 2. адрес расположения гаража
 3. статус участка на котором располагается гараж
 4. документы, на основании которых продавец является владельцем гаража
 5. технические характеристики гаража (материал стен, перекрытий, площадь, наличие ямы для осмотра машины, подключение электричества, газа… и т.д.)
 6. процедура перехода гаража в пользование (сразу после подписания, после передачи денег, после получения ключа… и т.д.)
 7. отсутствие претензий со стороны супруга/супруги, родственников
 8. отсутствие обременений

ДОГОВІР
КУПІВЛІ–ПРОДАЖУ
ГАРАЖУ

Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, _________ числа.

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПРОДАВЕЦЬ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом – Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується “Договір”) про наступне:

 1. ПРОДАВЕЦЬ передає у власність, а ПОКУПЕЦЬ приймає і зобов’язується оплатити на нижчевикладених умовах ГАРАЖ, під номером _______, в багатоповерховому гаражі, який розташований за адресою:
 2. Зазначений гаражний бокс належить Продавцю на підставі договору купівлі-продажу гаража, посвідченого _______________________________і зареєстроване Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» _____________________________________.
 3. Гараж, що є предметом цього договору, матеріали стін: цегла/залізобетон, загальною площею _____________________________кв. метрів.
 4. Продаж вчинено за погоджену сторонами суму: _______________________. Така вартість гаражу визначена сторонами за взаємним погодженням, за відсутності примусу як будь-кого із сторін, так і  з боку третіх осіб, а також збігу будь-яких важких обставин.
 5. Сторони свідчать, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні гаражи; за їх розсудом  визначена в цьому договорі вартість саме цього гаражу є справедливою і відповідає його дійсній вартості.
 6. Вказану суму Покупець зобов’язується передати Продавцю в день підписання цього договору одразу після підписання цього договору та його державної реєстрації, в приміщенні нотаріальної контори, де посвідчений договір, що буде підтверджено нотаріально оформленою на всіх примірниках цього договору заявою Продавця. Договір вважається виконаним Покупцем після повного розрахунку за договором. Порушення цього пункту є підставою для розірвання договору і відшкодування нанесених Продавцю збитків.
 7. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці № ________________, що видана Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» ___________________, балансова вартість гаражу, що відчужується, становить _______________________________.
 8. Продавець свідчить, що:
 • гараж, який є предметом цього договору, є спільною сумісною власністю Продавця та його дружини, при цьому свою згоду на продаж відповідного гаражу, дружина, __________________________, надала у заяві адресованій приватному нотаріусу КМНО Майдибура О.В. від _______________________;
 • на момент  укладення цього договору відсутні будь-які особи, що мають переважне право на його придбання, відсутні претензії третіх осіб на вказаний гараж. Гараж нікому іншому не  відчужений, не є внеском до статутного капіталу товариств, в оренду не переданий, не  заставлений, в  податковій заставі спорі і під забороною /арештом/ не перебуває;
 • гараж знаходиться у технічному стані, придатному для нормального його використання.
 1. Покупець свідчить, що:

–      ці факти доведені до його відома;

–     гараж, який продається, візуально оглянутий ним до підписання цього договору. Недоліків  чи дефектів, які б перешкоджали використанню гаражного боксу за призначенням, на момент   огляду  виявлено не було;

–   на момент укладення цього договору він перебуває у шлюбі з гр._____________, яка окремою заявою надала свою згоду на укладення цього договору. Гараж набувається ними як спільна сумісна власність.

 1. Продавець зобов’язується:

звільнити гаражний бокс, що відчужується, в день укладення цього договору і  передати його Покупцю в обумовлений строк, за умови повного розрахунку з ними. Про факт передачі гаражу  сторонами може бути підписаний передавальний акт;

нести відповідальність за неналежне виконання цього пункту  договору;

нести обов’язок по  утриманню гаражу (оплаті всіх належних платежів), а також  відповідати за вказаний стан гаражу до моменту його фактичного звільнення.

В разі наявності недоліків гаражу, або заборгованості по платежам, сторони можуть виписати їх в окремий погоджений ними документ, який є обов’язковим для виконання.

У випадку порушення цього пункту договору з боку Продавця, Покупець має право на відшкодування нанесеної  йому матеріальної шкоди, а після спливу строку звільнення, за умови державної реєстрації цього договору та права власності на його ім’я, має право безперешкодного доступу до вказаного гаражного боксу, не несе  відповідальності за речі, що залишені в ньому Продавцем, і в разі наявності порушень прав власника має право на відшкодування нанесеної йому моральної шкоди.

 1. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі, нам відомі та зрозумілі.
 2. Витрати по оплаті посвідчення договору в розмірі, що дорівнює ставці державного мита, несе Продавець, оплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування здійснює Покупець. Оплату витягів, довідок, реєстрацій, тощо здійснює та сторона, відносно якої вони видані або зроблені. Інші витрати по нотаріальному оформленню договору, в разі їх наявності,  сторони здійснюють порівну.
 3. Зміст ст. ст. 190, 212 Кримінального кодексу України, ст.ст. 7, 11 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 182, 334, 640, 653, 657-662 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-62,  65, 74, Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.
 4. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Майдибура Оксана Василівна, а інший видається Покупцю.
 5. Цей договір після його підписання сторонами та нотаріального посвідчення підлягає державній реєстрації. З моменту державної реєстрації договору він вважається вчиненим, укладеним і відбувається перехід права власності.

Підписи сторін:

ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________/_____________/

ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________/______________/

Посвідчувальний напис нотаріуса

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Если вам необходимо оформить договор купли-продажи гаража, обращайтесь к нотариусу Майдыбура Оксана Васильевна:

Консультация нотариуса:

* выберите услугу, укажите свои точные контактные данные, с Вами свяжется наш сотрудник.

По телефонам: (095) 101-06-06, (098) 101-06-06

По e-mail: notar@kiev-notar.com