Нотаріус
Київ, 01032
вул. Саксаганського 133-А
Будні 09:00-18:00
Субота до 15:00

Договір оренди

У процедурі оренди завжди є як мінімум дві сторони – орендодавець (той, хто здає в оренду) і орендар (той, хто орендує). Договір, який визначає умови використання майна, що орендується, називається договором оренди (зразок).

Предметом оренди може бути широкий спектр рухомого та нерухомого майна, але до нотаріуса найчастіше звертаються для оформлення та завірення договору оренди житла, квартири, земельної ділянки, нежитлового приміщення, автомобіля, транспортних засобів.

Для кожного з видів майна, що орендується, складається свій індивідуальний договір оренди, який враховує як специфіку майна, що орендується, так і умови використання цього майна в процесі оренди.

Оренда житла

У випадках, коли орендарем є юридична особа, у договорі оренди вказується, які фізичні особи (їх прізвища вносяться до договору) набувають права на проживання в ньому. Якщо приміщення орендується для використання як офіс, склад і т.п., подібні уточнення не потрібні.

У договорі оренди наголошується, що саме здається — квартира, будинок, їх частина або окрема кімната, чи отримує підсобні приміщення, що орендує у своє розпорядження, тощо. Особи, які проживатимуть разом з наймачем на орендованій території, перераховуються в договорі.

Якщо в оренду здається частина житлового приміщення, на це потрібна згода не лише власника житла, а й тих, хто разом із ним проживає у квартирі чи будинку, частина яких здається у найм.

Стандартним тексту договору оренди є вказівки терміну дії договору. Якщо термін дії не вказано явно, вважається, що договір укладено строком на п’ять років (цей нюанс нотаріус роз’яснює сторонам, що засвідчує правочин).

Договір оренди може обумовлювати умови подальшого викупу орендованого житла.

Оренда земельної ділянки

За бажанням однієї із сторін укладений письмово договір оренди землі засвідчується у нотаріальному порядку. Орендувати землю можуть фізичні та юридичні особи України, іноземні фізособи та юридичні особи, особи без громадянства, міжнародні організації та навіть іноземні держави.

У договорі оренди земельної ділянки вказується його розмір та місцезнаходження, розмір орендної плати, термін дії договору оренди. Обумовлюються умови використання землі, збереження її у належному стані, умови передачі землі наймачу та подальшого повернення орендодавцю та інші відповідальності сторін.

Якщо умови оренди землі не прописані досить докладно та ретельно, це може стати відмовою для держреєстрації договору або для визнання його недійсним у суді. Водночас у договорі можуть бути прописані і менш істотні, але також обов’язкові до виконання умови: наприклад, як буде здійснено страхування орендованої ділянки або які меліоративні роботи на ній проводитимуться.

Особливості оренди різних видів майна

Згідно з договором оренди орендодавець передає або зобов’язується передати наймачу майно у користування за плату на визначений строк.

Договір оренди нерухомості зазвичай укладається письмово. Якщо одна чи обидві сторони, зацікавлені у дотриманні умов договору, його краще запевнити у нотаріуса.

Договір оренди квартири, житлового будинку та ін. терміном три роки і більше підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню, як і договір купівлі-продажу квартири.

При посвідченні, за бажанням сторін, договору найму (оренди) житла для проживання (квартири, її частини, житлового будинку, його частини), що належить фізичним та юридичним особам на праві власності, нотаріус вимагає витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно та для огляду, правовстановлюючий документ про належність наймодавцю житла, що здається у найм (оренду).

Предметом договору найму житла можуть бути приміщення, зокрема квартира чи її частина, житловий будинок чи його частина. Не можуть бути самостійним предметом договору найму житлові приміщення не придатні для проживання (підвали та ін.), а також підсобні приміщення (кухня, коридор, комору тощо), які здаються в оренду тільки разом із житловим приміщенням.

Договір оренди транспортного засобу (автомобіля) укладається у письмовій формі.

Договір оренди транспортного засобу (автомобіля), де однією зі сторін договору є фізична особа, підлягає нотаріальному посвідченню, як і генеральна довіреність на авто.

Договір оренди земельної ділянки терміном понад п’ять років підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Договір оренди може передбачати необхідність нотаріально засвідчувати договори суборенди земельних ділянок.

Документи

Для фізичної особи

 1. Паспорт;
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний податковий номер).

Для юридичної особи

 1. Свідоцтво про державну реєстрацію (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 2. Статут юридичної особи;
 3. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 4. Протокол (наказ) про призначення на посаду керівника та підтвердження його повноважень (нотаріально засвідчена довіреність, що підтверджує повноваження представника);
 5. Протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи на укладання договору оренди;
 6. Паспорт представника юридичної особи;
 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний (податковий) номер) представника юридичної особи.

Земельної ділянки

 1. Державний акт на право власності на земельну ділянку;
  довідка про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) земельної ділянки (видається в управлінні земельних ресурсів);
 2. Довідка про відсутність будівель на земельній ділянці (якщо таких немає). Якщо на земельній ділянці знаходяться будівлі,  необхідно земельну ділянку відчужувати разом із будівлями, що знаходяться на цій земельній ділянці;
 3. Незалежна експертна оцінка про ринкову вартість земельної ділянки (Для відчуження земельної ділянки);
 4. Якщо акт на землю без кадастрового номера, довідка із земельних ресурсів про присвоєння такого номера;
 5. Якщо земля сільськогосподарського призначення, то довідку про те, що вона не пай;
 6. План схема земельної ділянки, що передається в оренду;
 7. Кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у його використанні та встановлених сервітутів.

Житловий будинок

 1. Документ, що підтверджує право власності на житловий будинок;
  (наприклад: Свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, тощо);
 2. Витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме майно;
 3. Довідка (Форма №3) з ЖЕК про зареєстровані (прописані) особи в житловому будинку, що відчужується;
 4. Довідка про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій збудовано житловий будинок.

Квартири

 1. Документ, що підтверджує право власності (Свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво, про право на спадщину тощо);
 2. Витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме майно;
 3. Довідка (Форма №3) з ЖЕК про зареєстровані (прописані) особи в квартирі, що відчужується.

Нежитлове приміщення

 1. Документ, що підтверджує право власності, зареєстрований у БТІ
  (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво, про право на спадщину тощо);
 2. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно;
 3. Незалежна експертна оцінка ринкової вартості нежитлового приміщення.

Зразок договору оренди

ДОГОВІР ОРЕНДИ

Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, _________ числа.

Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – Орендодавець,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – Орендар, надалі всі разом – Сторони, уклали цей Договір оренди (надалі іменується “Договір”) про наступне

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов’язується передати Орендареві, а Орендар зобов’язується прийняти в строкове платне користування майно, визначене у цьому Договорі, строком з “___” ____________ 200 р. до “___” ____________ 200 р., а також сплачувати Орендодавцеві плату за користування названим майном.

1.2. Повний перелік майна, що передається за цим Договором (надалі іменується “майно”), та визначення його ознак (найменування, тип, номери та інші характеристики) містяться в Додатку N ___ до цього Договору.

1.3. Метою використання майна Орендарем є _______________________.

1.4. Вказане в п. 1.2 цього Договору майно перебуває в робочому стані, відповідає вимогам техніки безпеки при роботі на ньому і підлягає переданню Орендареві “___” ____________ 200 р. в передбаченому Додатком N ___ до цього Договору порядку.

1.5. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _______________________.

1.6. Сторони домовились про такий порядок відновлення майна: __________________________________.

1.7. Строк і порядок повернення майна Орендарем Орендодавцю передбачений Додатком N ___ до цього Договору.

ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

2.1. Орендодавець бере на себе наступні обов’язки:

– своєчасно передати Орендареві майно в стані, який забезпечує його нормальне функціонування та можливість використання такого майна за його цільовим призначенням у відповідності до мети, визначеної у п. 1.3 цього Договору.

– за свій рахунок здійснювати капітальний ремонт майна, та надавати Орендареві необхідну консультаційну допомогу з метою найбільш ефективного використання майна шляхом _________ в строк ___________.

2.2. Орендодавець має наступні права:

– раз на ___ міс. здійснювати контроль технічного стану та цільового використання майна шляхом _________________і вимагати від Орендаря усунення виявлених порушень;

– вимагати збільшення плати за майно за наявності для цього таких підстав: _________________________________________;

2.3. Орендар бере на себе наступні обов’язки:

– вчасно і в повному обсязі сплачувати плату за користування переданим майном та не допускати дій, які можуть призвести до пошкодження (псування) або знищення майна;

– підтримувати майно в технічно справному стані і після закінчення строку цього Договору чи його дострокового розірвання повернути майно Орендодавцеві за Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами та скріплюється їх печатками, в строк не пізніше ___ календарних днів з моменту виникнення підстав для повернення майна;

– за свій рахунок здійснювати поточний ремонт майна;

– нести витрати по експлуатації майна, а саме: _________________.

2.4. Орендар має наступні права:

– вимагати від Орендодавця проведення капітального ремонту переданого за цим Договором майна та його технічного обслуговування;

– ставити питання про зменшення плати за користування переданим за цим Договором майном, якщо __________________________;

– переважного перед третіми особами придбання визначеного цим Договором майна у власність.

РОЗМІР ТА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві плату за користування майном з урахуванням її індексації в розмірі ____ грн. шляхом ___________ у строк ______.

3.2. Сторони за їх взаємною згодою, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору, вправі змінити розмір, форму, порядок, періодичність плати за користування майном.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У разі пошкодження або знищення (псування) майна наслідок порушення правил вико­ристання такого майна чи інших умисних дій Орендаря, останній відшкодовує Орендодавцю заподіяну цими діями (бездіяльністю) шкоду в повному обсязі або за згодою Орендодавця проводить за свої кошти ремонт майна в строк _________.

4.3. За прострочення передання майна Орендарю Орендодавець за кожний день прострочення сплачує Орендарю неустойку в розмірі _________.

4.4. За прострочення повернення майна Орендар за кожний день прострочення сплачує Орендодавцеві неустойку в розмірі __________.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Підписи СТОРІН:

Орендодавець ______________________________________________________/__________/

Орендар ___________________________________________________________/__________/

Посвідчувальний напис нотаріуса

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна

https://kiev-notar.com/

Елементи договору оренди на які варто звернути увагу:

 1. Період оренди;
 2. Наявність переліку/списку майна, що передається в оренду;
 3. Стан майна;
 4. Що є метою використання майна орендарем;
 5. Порядок використання амортизаційних відрахувань та відновлення майна;
 6. Умови ремонту;
 7. Умови контролю стану майна;
 8. Розмір, порядок та умови оплати;
 9. Термін дії договору оренди.

Замовити договір оренди / Дізнатися вартість

Нижче наведено деякі з багатьох договорів, які можна посвідчити у нотаріуса Майдибура Оксана Василівна

Нотаріальна контора Майдибури О.В.

Контакти нотаріуса

01032, Київ, Шевченківський район
вул. Саксаганського 133-А
Понеділок - П`ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00

Графік роботи нотаріуса

Понеділок: 09:00-18:00
Вівторок: 09:00-18:00
Середа: 09:00-18:00
Четвер: 09:00-18:00
П’ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: за домовленістю
* також нотаріус працює на виїзді та за викликом

Розташування нотаріуса

консультація безкоштовна
у всіх месенджерах