Нотаріус
Київ, 01032
вул. Саксаганського 133-А
Будні 09:00-18:00
Субота до 15:00

Договір купівлі-продажу житлового будинку

Особливістю оформлення договорів пов’язаних з купівлею або продажем житлового будинку є та обставина, що будинок знаходиться на земельній ділянці і відчуження житлового будинку окремо від ділянки неможливе, а наявність ділянки накладає додаткові умови оформлення договору (див. зразок).

Реєстрація договору купівлі-продажу будинку з прилеглою до нього ділянкою землі, неможлива без внесення до договору купівлі-продажу обов’язкових реквізитів: повної адреси домобудування, року його зведення, вартості будинку та земельної ділянки (як договірної, так і середньоринкової), площі ділянки та її цільового призначення, загальної та основної (житлової) площі будинку.

Договір купівлі-продажу будинку чи його частини оформляється приватним нотаріусом разом із переходом права володіння покупця на земельну ділянку, на якій розташовується домобудування, при цьому цільове призначення використання землі не змінюється.

Найчастіше нотаріус пропонує провести оформлення договору купівлі-продажу нерухомості окремо за будинком та земельною ділянкою, тобто фактично при держреєстрації до Державного реєстру майнових прав надійде інформація про здійснення двох угод.

Зразок договору купівлі-продажу житлового будинку

На які елементи тексту договору купівлі-продажу житлового будинку слід звернути увагу:

 1. Загальна та житлова площа будинку;
 2. На підставі яких документів будинок належить власнику;
 3. Вказівку на земельну ділянку як предмет договору;
 4. Стан будинку та комунікацій;
 5. Відсутність обтяжень, арештів, застави;
 6. Кількість продажів будинку;
 7. Наявність техпаспорту та домової книги.
ДОГОВІР КУПІВЛІ–ПРОДАЖУ БУДИНКУ

Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, _________ числа.

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________,

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________ далі – ПРОДАВЦІ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом – Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується “Договір”) про наступне:

попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

ПРОДАВЦІ передають, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність жилий будинок за _________________________________________(надалі – будинок) та сплачує ПРОДАВЦЯМ грошові кошти у розмірі, визначеному цим Договором.
1.1. Жилий будинок – _____________, загальною площею – ________ кв.м., житловою площею – _______ кв.м.

1.2. Будинок належить ПРОДАВЦЯМ на праві приватної власності на підставі __________________________________, зареєстрованого в ____________________.

Інвентаризаційна вартість будинку становить _________________, відповідно до Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно за номером № __________________________________________.
2.1. Земельна ділянка, на якій розташований жилий будинок, що є предметом цього договору, відчужена _____________________ за Договором купівлі-продажу, що посвідчений _______________________________, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Майдибура О.В., одночасно з укладенням цього договору.

Зміст ст. 120 Земельного кодексу України нам, сторонам за цим договором, нотаріусом роз’яснено до підписання цього договору.

ПОКУПЕЦЬ сплачує _______________________к наступним чином:
_______________________________________.

3.1.У випадку прострочення сплати другої частини ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЯМ 0,5(нуль п’ять) %(відсотка) за кожень день прострочки від загальної вартості жилого будинку.

ПРОДАВЦІ свідчать, що:
4.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі будинку, немає;

4.2. від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;

4.3. усі інженерні комунікації будинку знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

4.4. до укладення цього договору будинок іншим особам не відчужений;

4.5. будинок під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває.

4.5.1. Відсутність заборони відчуження, обтяження, арешту зазначеного будинку підтверджується витягами, виданими Майдибура О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, від ___________________________;

4.6. будинок як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;

4.7. щодо будинку відсутні судові спори;

4.8. самовільних переобладнань у будинку немає;

4.9. особи, котрі проживають і/або зареєстровані в будинку на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з будинку в строки, встановлені цим договором;

4.10. внаслідок продажу будинку не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЦІ зобов’язані утримувати за законом чи договором;

4.11. будинок не наданий в користування наймачам (орендарям);

4.12. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо будинку немає;

4.13. будинок не належить до пам’яток історії та культури;

4.14. будинок не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу;

4.15. договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦІВ обставини, та цей продаж є першим продажем для продавців у ________ календарному році, що підтверджується витягом, виданим Майдибура О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ________________________________;

4.16. Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на будинок.

4.17. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу будинку, пред’явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування будинку, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦІВ та подати клопотання про залучення його до участі у справі, у цьому випадку ПРОДАВЦІ повинені вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.

Сторони підтверджують, що:
5.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

5.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

5.3. волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

5.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

5.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

5.6. на день укладення договору відсутні заборони на продаж або інше відчуження певним особам протягом установленого строку, заборони на передачу в оренду (суборенду) будинку, права на переважну купівлю у разі його продажу; умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем; заборони на провадження окремих видів діяльності; умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги; умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;

5.7. сторони стверджують, що на дату укладення цього договору та під час набуття майна, що відповідно передається сторонами за цим договором, вони у зареєстрованому шлюбі, у фактичних шлюбних відносинах або у інших шлюбних відносинах не перебувають та не перебували, і що майно зазначене вище, є їх особистою приватною власністю.

Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу будинку.
6.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

Право власності на придбаний будинок у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору, з урахування пункту 3 даного Договору.
ПРОДАВЦІ зобов’язуються сплатити заборгованість з комунальних послуг, знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у будинку, звільнити будинок від речей, вилучити ключі від будинку в осіб, які їх мали, і передати будинок ПОКУПЦЕВІ до двадцятого вересня дві тисячі дев’ятого року.
До моменту фактичної передачі будинку ПОКУПЦЕВІ ПРОДАВЦІ несуть відповідальність за збереження його фізичного стану, обладнання та невід’ємних конструктивних елементів будинку.
ПРОДАВЦІ зобов’язуються не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у будинку на момент його огляду ПОКУПЦЕМ.
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження будинку переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передання йому будинку.
Витрати, пов’язані з оформленням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.
Зміст ст.ст. 80-89, 90, 91, 95, 96, 103, 118, 120, 121, 125, 126, 131, 132, 140, 158, 202, 210, 211 Земельного кодексу України та ст.ст. 182, 210, 215-220, 225, 229- 231, 233-235, 334, 377, 651-654, 655-665 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 60, 63-65, 74 Сімейного кодексу України, ст. 190 Кримінального кодексу України, ст.ст. 15, 17 Закону України “Про плату за землю”, відповідні положення закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», ст. 32 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування”, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” та правові наслідки приховування дійсної вартості відчужуваного будинку та вимоги чинного законодавства України щодо змісту й правових наслідків договору, що укладається Сторонами, їм нотаріусом роз’яснено. Сторони стверджують, що цей договір не носить характеру удаваного правочину, укладання договору не є збігом тяжких обставин для Сторін, та продаж здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства.
14.Цей договір набуває юридичної сили з дня його нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

15.Сторони стверджують, що зміст цього договору та зміст зазначених в пункті 13 статей Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, Кримінального кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України Про податок з доходів фізичних осіб», Закону України “Про плату за землю”, Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування”, Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” та правових наслідків приховування дійсної вартості відчужуваного будинку їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез’ясованими для них, немає.

Договір містить весь обсяг домовленостей між сторонами щодо предмета цього договору, всі його умови без виключень є особисто сторонами прочитаними, осмисленими, зрозумілими, прийнятними в повному обсязі в підтвердження чого даний Договір скріплюється підписами сторін. Підписання сторонами цього Договору скасовує та робить недійсними всі інші зобов’язання та пропозиції, які не були висвітлені в цьому Договорі.

Договір складений та після прочитання його тексту нотаріусом вголос на українській мові, після особистого прочитання ПРОДАВЦЯМИ і ПОКУПЦЕМ, підписаний у двох примірниках, один із яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Майдибура О.В. (01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51), а інший на бланку ______________, видається ПОКУПЦЮ.

ПОКУПЦЕВІ передається також технічний паспорт на будинок та будинкова книга.
Підписи сторін:
ПРОДАВЕЦЬ ____________________________________________________/_____________/

ПІБ

ПРОДАВЕЦЬ _____________________________________________________/_____________/

ПІБ

ПОКУПЕЦЬ _____________________________________________________/______________/

ПІБ

Посвідчувальний напис нотаріуса

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, 133-А
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Документи

Для посвідчення договору купівлі-продажу будинку або його частини необхідно надати:

 1. Документ, що підтверджує право власності на будинок (домовласництво), який зареєстрований у БТІ, якщо право власності набуло до 2013 р.;
 2. Технічний паспорт (технічний паспорт надається у разі якщо він є невід’ємною частиною правовстановлюючого документа);
 3. Витяг з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, якщо право власності набуло у період з 2013 року до 2016 року;
 4. Довідку про склад сім’ї з житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету чи іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання (Форма №3);
 5. У тому випадку, коли неповнолітній, малолітній є співвласником нерухомого майна або нерухомість купуватиметься на його ім’я або неповнолітній, малолітній зареєстрований за адресою нерухомого майна, яке відчужується, знадобиться дозвіл органу опіки та піклування (для оформлення відчуження або придбання від імені, на ім’я недосконале) , малолітнього); свідоцтво про народження неповнолітнього, малолітнього; обов’язкова присутність батьків із паспортами та ідентифікаційними номерами;
 6. Заяви співвласників про відмову від першочергового права купівлі частини будинку;
 7. Незалежна експертна оцінка вартості будинку (домовласництва) з оподаткування.

Для фізичної особи:

 1. Паспорти та ідентифікаційні номери сторін (якщо представник сторони діє за довіреністю, то він подає нотаріально засвідчену довіреність, свої паспорти, ідентифікаційний номер);
 2. Заяву про згоду на відчуження (придбання) майна від дружини (дружини), справжність підпису якого (який) нотаріально засвідчена;
 3. Свідоцтво про шлюб;

Для юридичної особи додатково:

 1. Статутні документи юридичної особи (статут, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 2. Паспорт, ідентифікаційний номер представника, чинний від імені юридичної особи, документ, що підтверджує повноваження представника (якщо діє керівник юридичної особи – протокол про призначення на посаду керівника, якщо діє представник – нотаріально засвідчена довіреність);
 3. Протокол зборів засновників із рішенням на відчуження чи придбання майна.

Витрати при посвідченні купівлі-продажу будинку:

 1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше ніж один раз протягом звітного податкового року за умови якщо майно перебуває у власності платника податків більше трьох років – ставка податку — 0 %;
 2. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) частіше одного разу протягом звітного податкового року за умови якщо майно перебуває у власності платника податків менше ніж три роки; ставка податку — 5%;
 3. Для нерезидентів – ставка податку від 18% до 20%;
 4. Військовий збір у розмірі 1,5% у разі виникнення податку з доходів фізичних осіб.

Замовити договір купівлі-продажу житлового будинку / Дізнатися вартість

Нижче наведено деякі з багатьох договорів, які можна посвідчити у нотаріуса Майдибура Оксана Василівна

Нотаріальна контора Майдибури О.В.

Контакти нотаріуса

01032, Київ, Шевченківський район
вул. Саксаганського 133-А
Понеділок - П`ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00

Графік роботи нотаріуса

Понеділок: 09:00-18:00
Вівторок: 09:00-18:00
Середа: 09:00-18:00
Четвер: 09:00-18:00
П’ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: за домовленістю
* також нотаріус працює на виїзді та за викликом

Розташування нотаріуса

консультація безкоштовна
у всіх месенджерах