Нотаріус
Київ, 01032
вул. Саксаганського 133-А
Будні 09:00-18:00
Субота до 15:00

Шлюбний договір. Шлюбний контракт.

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжя мають право за власним бажанням укласти договір щодо вирішення питань життя сім’ї, шлюбний договір, яким регулюються майнові відносини між подружжям, у тому числі визначаються їх майнові права та обов’язки як батьків.

Головною особливістю шлюбного договору (див. зразок) є те, що їм не регулюються особисті взаємини подружжя. Шлюбний договір у класичному розумінні призначений для регулювання майнових взаємин між чоловіком та дружиною, як у період шлюбу, так і після розлучення.

Шлюбний договір не може регулювати особисті стосунки подружжя, а також особисті стосунки між ними та дітьми, не може зменшувати обсяг прав дитини, які встановлені Сімейним кодексом України, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

Шлюбний договір, укладений до реєстрації шлюбу, набирає чинності у день реєстрації шлюбу, а шлюбний договір, укладений подружжям – у день його нотаріального посвідчення.

Елементи шлюбного договору, на які необхідно звернути увагу:

 1. Визначення поняття спільно нажитого майна;
 2. Визначення співвідношення часток у спільному майні;
 3. Визначення прав на майно набуте внаслідок підприємницької діяльності;
 4. Визначення прав на майно, придбане до укладення шлюбу, наприклад, за договором купівлі-продажу квартири;
 5. Визначення прав на майно, отримане за договорами дарування;
 6. Визначення прав на майно набуте під час шлюбу, але на особисті кошти;
 7. Визначення прав на майно отримане як спадок;
 8. Зобов’язання щодо непрацездатних членів сім’ї;
 9. Зобов’язання подружжя щодо сімейного бюджету;
 10. Визначення суми покупок, для яких потрібна згода подружжя;
 11. Вказівку на те, як може впливати, або не впливати, один із подружжя на укладення договорів пов’язаних з підприємницькою діяльністю;
 12. Зобов’язання щодо забезпечення місця проживання подружжя;
 13. Хто несе витрати на укладання та завірення шлюбного договору.

Зразок шлюбного договору (контракту)

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Місто Київ, дві тисячі _________________ року, _________ місяця, _________числа.

Ми, ______________, що проживає за адресою _______________________, паспорт: серія ___ N _______, виданий _________________ “___” ____________ р., і _________________, що проживає за адресою: _____________________, паспорт: серія ___ N ___, виданий ____ “__” ________ р., подавши “__” _________ 20__ р. заяву про реєстрацію шлюбу до ______________________________ і маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити наші майнові права та обов’язки, керуючись ст. 92 – 102 Сімейного кодексу України, уклали цей шлюбний договір про наступне:

Майно, яке набуватиметься нами в шлюбі, та не пов’язане з підприємницькою діяльністю _______________, належить нам на праві спільної сумісної власності. Частки у спільній власності визначаються рівними.
Це право зберігається за нами і в разі, коли один з нас буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства або доглядом за дітьми.

Майно, кошти, цінні папери та інші активи, придбані _________ у шлюбі у зв’язку з його діяльністю як підприємця, є його особистою приватною власністю і поділу не підлягають.
Майно, що належить кожному з нас, придбане до шлюбу, є його приватною власністю*.
На праві спільної сумісної власності (або, навпаки, на праві приватної власності кожного з нас) нам належатиме також майно, придбане кожним з нас за договорами дарування в період перебування в зареєстрованому шлюбі, а також цінні (вартістю понад ___________________) речі індивідуального користування.
Інше майно, придбане кожним з нас до шлюбу або придбане кожним з нас за час шлюбу, але за кошти, які належали кожному з нас особисто, а також придбане кожним з нас за час шлюбу у порядку спадкоємства, є приватною власністю кожного з нас.
Я, _________________________, зобов’язуюсь разом із своєю дружиною ____________________, утримувати її непрацездатну матір – __________________, надавши можливість для проживання разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ___________ грн.
У зв’язку із цим при можливому поділі майна, придбаного під час шлюбу, розмір частки дружини __________________ зменшується відповідно на суму, яка буде витрачена на утримання її матері.

Я, ____________________________, зобов’язуюсь економно відноситися до сімейного бюджету, здійснювати облік здійснених затрат покупок понад ______________ грн., про що повідомляти чоловіка.
Придбання речей для сім’ї на суму понад __________________ грн. може здійснюватися за спільною попередньою домовленістю подружжя.
На укладення будь-яких угод, пов’язаних з діяльністю _____________ як бізнесмена, він не зобов’язаний одержувати згоду дружини.
У разі втрати одним з подружжя працездатності інший зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу в розмірі не менше 4 мінімальних заробітних плат щомісячно.
Я, _________________________, зобов’язуюсь забезпечити проживання своєї сім’ї в окремій квартирі, окремо від батьків впродовж перших п’яти років подружнього життя.
Затрати по укладенню цього шлюбного договору несе _______________ (ми несемо порівну).
Цей шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню до моменту реєстрації шлюбу.
Цей шлюбний договір набуває чинності в день реєстрації шлюбу між ___________________________ і ______________________.
Цей шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку.
Зміни до цього шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього шлюбного договору, яка підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
Цей шлюбний договір також може бути змінений у випадку і в порядку, визначених чинним в Україні сімейним законодавством.
Ми маємо право відмовитися від цього шлюбного договору. Наші права та обов’язки, визначені цим шлюбним договором, припиняються в день подання нами нотаріусу заяви про відмову від цього шлюбного договору.
На вимогу одного з нас цей шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, які мають важливе значення, зокрема в разі неможливості його виконання.
Цей шлюбний договір складений українською мовою на _____ аркушах у трьох автентичних екземплярах, один з яких зберігається у справах ___________ нотаріальної контори, а два інших видаються кожному з подружжя.
Підписи:

Чоловік ______________________________________________________________/________/

Дружина _____________________________________________________________/________/

Посвідчувальний напис нотаріуса

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Документи

Для оформлення шлюбного договору (шлюбного контракту) знадобляться такі документи:

 1. Паспорт;
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний (податковий) номер);
 3. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу (якщо особи вже перебувають у зареєстрованому шлюбі);
 4. Довідка, видана органами РАГС, що підтверджує, що особи подали заяву про реєстрацію шлюбу (якщо особи не перебувають у зареєстрованому шлюбі).

Умови оформлення шлюбного договору

Укласти шлюбний договір можуть не тільки майбутнє подружжя, яке подали заяву про реєстрацію шлюбу, а й громадяни, які вже перебувають у шлюбі. Шлюбний договір складається за бажання обох і може регламентувати майнові відносини чоловіка й дружини, включаючи їх майнові обов’язки перед своїми дітьми (наприклад, можна обумовити, хто з подружжя зобов’язується оплатити здобуття дітьми освіти). Шлюбний договір обов’язково засвідчується у нотаріальному порядку.

Жінка може одружуватися (а значить — укладати шлюбний договір), якщо досягла 17 років, чоловік — лише після 18-річчя. Якщо майбутнє подружжя молодше, і шлюб, і шлюбний договір вони укладають лише за наявності письмової згоди батьків чи опікунів.

Шлюбний договір не регулює особисті стосунки між чоловіком та дружиною та стосунки кожного з них з дітьми. Не допускається, щоб результатом шлюбного договору батьків стало утиск прав дитини. Також шлюбний договір не повинен ставити у явно та надзвичайно невигідне матеріальне становище одного з подружжя.

Майно, декларація про яке має реєструватися державними органами, неспроможна передаватися одним чоловіком іншому за умовами шлюбного договору.

Шлюбний договір повинен включати термін його дії, умови та строки перегляду, внесення доповнень та змін, може встановлюватися термін дії окремих умов та зобов’язань сторін. У шлюбному договорі можна прописати умови та зобов’язання, які діятиме і після розірвання шлюбу (або навіть почнуть діяти лише за умови розірвання шлюбу).

Договір, що вносить зміни до вже існуючого шлюбного договору, також засвідчується нотаріально.

Якщо шлюбний договір складено до одруження, він набуде чинності на момент укладання шлюбу. Якщо договір складають подружжя, він набирає чинності в момент нотаріального завірення.

Шлюбний договір дає можливість подружжю визначати, яке майно, набуте у шлюбі, вважатиметься їхньою спільною власністю, а яке — особистою. Без шлюбного договору будь-яке набуте у шлюбі майно вважається спільною власністю подружжя.

У шлюбному договорі можна описати, на яких умовах майном подружжя може користуватися родич одного з них (наприклад, хто з родичів може проживати у спільній оселі подружжя).

Шлюбний договір дозволяє надати одному з подружжя матеріальний зміст, незалежно від його потреб у такій допомозі чи непрацездатності. Також можна домовитись, яка разова компенсація припинить домовленість про виплату регулярного утримання.

Якщо шлюбний договір встановлює розміри та строки виплати аліментів, а чоловік, який узяв на себе такі зобов’язання, не виконує, стягуватися вони можуть на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Замовити шлюбний договір (шлюбний контракт) / Дізнатися вартість

Нижче наведено деякі з багатьох договорів, які можна посвідчити у нотаріуса Майдибура Оксана Василівна

Нотаріальна контора Майдибури О.В.

Контакти нотаріуса

01032, Київ, Шевченківський район
вул. Саксаганського 133-А
Понеділок - П`ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00

Графік роботи нотаріуса

Понеділок: 09:00-18:00
Вівторок: 09:00-18:00
Середа: 09:00-18:00
Четвер: 09:00-18:00
П’ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: за домовленістю
* також нотаріус працює на виїзді та за викликом

Розташування нотаріуса

консультація безкоштовна
у всіх месенджерах