Нотаріус
Київ, 01032
вул. Саксаганського 133-А
Будні 09:00-18:00
Субота до 15:00

Договір застави. Договір іпотеки.

Іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, згідно з яким іпотекотримач (кредитор) має право у разі невиконання боржником зобов’язань отримати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки (наприклад квартири під яку він давав кредит).

Особливістю договору застави-іпотеки (див. зразок) є переважне право кредитора (заставоутримувача) перед іншими кредиторами, одержати задоволення своїх вимог із вартості закладеного майна у разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання. У цьому предметом застави може бути як майно, і майнові права.

Основна відмінність договору іпотеки квартири від договору купівлі-продажу квартири в тому, що право власності на квартиру перейде тільки після того, як будуть виплачені всі гроші, які належать кредитору.

Процедура укладання договору іпотеки

Текст договору іпотеки має містити умови, встановлені статтею 18 Закону України “Про іпотеку”.

Будь-які договори застави (іпотеки), включаючи іпотеку нерухомості, квартири, земельної ділянки, житлового будинку, автомобіля підлягають обов’язковому нотаріальному засвідченню.

Нотаріальне посвідчення іпотечного договору здійснюється за місцезнаходженням нерухомості, яка є предметом іпотеки, або за місцезнаходженням іпотекодержателя або іпотекодавця.

Договір про заставу майна засвідчується нотаріусом за умови надання документів, що підтверджують право власності на майно.

При посвідченні договору іпотеки нотаріус роз’яснює сторонам порядок державної реєстрації речових іпотеки та порядок задоволення забезпечених іпотекою вимог з допомогою предмета іпотеки, що зазначається у тексті договору.

Одночасно із посвідченням договору іпотеки нотаріус, якщо передбачено договором, накладає заборону відчуження предмета іпотеки.

Якщо вам належить укласти договір іпотеки, звертайтесь до нотаріуса Майдибура Окснана Василівна для з’ясування всіх ризиків такого договору.

Документи

Документи для посвідчення договору застави, іпотеки:

 1. Кредитний договір;
 2. Договір позики.

Для фізичної особи:

 1. Паспорт;
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний (податковий) номер);
 3. Договір позики.

Для юридичної особи:

 1. Свідоцтво про державну реєстрацію (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 2. Статут (Установчий договір) юридичної особи;
  Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 3. Довідка про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП);
 4. Витяг з Державної адміністрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 5. Протокол (наказ) про призначення на посаду керівника та підтвердження його повноважень
  (нотаріально засвідчена довіреність, що підтверджує повноваження представника);
 6. Протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи на укладання договору застави (іпотеки);
  паспорт представника юридичної особи;
 7. реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний (податковий) номер) представника юридичної особи.

Для земельної ділянки

 1. Державний акт на право власності на земельну ділянку;
 2. Витяг з Поземельної книги Державного реєстру земель (Витяг з бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру (для відчуження земельної ділянки) (видається у Державному комітеті України із земельних ресурсів (Держкомзем));
 3. Довідка про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) земельної ділянки (видається в управлінні земельних ресурсів);
 4. Довідка про відсутність будов на земельній ділянці (якщо таких немає);
 5. Якщо на земельній ділянці знаходяться будівлі, то необхідно земельну ділянку відчужувати разом із будівлями, що знаходяться на цій земельній ділянці;
 6. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
 7. Незалежна експертна оцінка про ринкову вартість земельної ділянки;
 8. Якщо акт на землю без кадастрового номера, то довідка із земельних ресурсів про присвоєння такого номера;
 9. Якщо земля сільськогосподарського призначення, довідку про те, що вона не пай.

Для житлового будинку

 1. Документ, що підтверджує право власності на житловий будинок (що окремо стоять нежитлову будівлю) зареєстрований у БТІ (наприклад: Свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо);
 2. Витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме майно;
 3. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, видано бюро технічної інвентаризації
  (має бути зазначено для укладання договору іпотеки);
 4. Довідка (Форма №3) з ЖЕК про зареєстровані (прописані) особи в житловому будинку, що відчужується;
 5. Незалежна експертна оцінка про ринкову вартість житлового будинку;
 6. Довідка про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій збудовано житловий будинок, що окремо стоїть нежитлову будівлю (гараж) та про розмір земельної ділянки;
 7. Якщо земельна ділянка знаходиться у приватній власності то житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що окремо стоїть, необхідно передавати в іпотеку разом із земельною ділянкою) , на якому він розміщений).

Для квартири

 1. Документ, що підтверджує право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво, про право на спадщину тощо);
 2. Витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме майно;
 3. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, видано бюро технічної інвентаризації (має бути зазначено, що довідка видана для відчуження);
 4. Довідка (Форма №3) з ЖЕК про зареєстровані (прописані) особи в квартирі, що відчужується;
 5. Незалежна експертна оцінка про ринкову вартість квартири.

Для нежитлового приміщення

 1. Документ, що підтверджує право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво, про право на спадщину тощо);
 2. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, видано бюро технічної інвентаризації;
 3. Витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме майно (має бути зазначено, що довідка видана для відчуження);
 4. Незалежна експертна оцінка ринкової вартості нежитлового приміщення.

Для транспортного засобу, автомобіля

 1. Документ, що підтверджує право власності (Свідоцтво про реєстрацію ТЗ, Судновий квиток тощо);
 2. Згода подружжя “Залогодержателя” і “Заставодавця” на укладення договору застави, якщо майно було придбано в період зареєстрованого шлюбу (оформляється нотаріально);
 3. Якщо є співвласники, необхідна згода співвласників (також оформляється нотаріально).

Зразок договору застави, іпотеки

ДОГОВІР ІПОТЕКИ
Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, __________ числа.

Ми,

ПІБ (ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків _________ ), що мешкає за адресою: _________, (надалі – ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ), з однієї сторони,

та

ПІБ (ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків_______________), що мешкає за адресою: _________ (надалі – ІПОТЕКОДАВЕЦЬ), надалі разом – Сторони, уклали цей договір про таке:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ у забезпечення виконання зобов’язань за Договором Позики від _________, із всіма змінами і доповненнями до нього, якщо такі будуть (далі – Договір Позики), укладеним між ІПОТЕКОдержателЕМ та ІПОТЕКОДАВЦЕМ, передає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ в іпотеку нерухоме майно, зазначене у пункті 2.1. цього Договору, що надалі іменується “Предмет іпотеки”, а ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ приймає його в іпотеку та набуває право одержати задоволення своїх вимог за рахунок Предмета іпотеки у повному обсязі переважно перед іншими кредиторами ІПОТЕКОДАВЦЯ.

Даний договір забезпечує всі вимоги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, як Позикодавця за умовами Договору Позики. За умовами Договору Позики ІПОТЕКОдАВЕЦЬ зобов’язаний ІПОТЕКодержателЮ:

повернути грошові кошти (позику) в сумі еквівалент _________ (_________) долари США _________ центів, що по курсу НБУ на дату укладання цього договору складає _________ (_________) гривень, _________копійки, в строк до _________ року (_________);
сплатити пеню та штрафи у розмірі, випадках та в порядку, передбачених умовами Договору Позики та/або цього договору,
з урахуванням змін та доповнень до Договору Позики та/або цього договору, якщо такі будуть прийняті, у тому числі у разі будь-якого збільшення зобов’язань за Договором Позики.

Крім того, даний договір забезпечує вимоги ІПОТЕКОдержателЯ, викладені в п. 6.3. цього договору.

1.2.Сторони підтверджують, що вони вичерпно ознайомлені із змістом Договору Позики, та будь – яке посилання в тексті цього Договору на окремі положення Договору Позики та на нього в цілому є достатнім для включення відповідних положень Договору Позики в цей Договір шляхом посилання.

1.3.За даним договором заставна Іпотекодавцем не видається.

ІІ. Предмет ІПОТЕКИ

2.1. Предметом іпотеки є:

2.1.1. житлова квартира – розташована за адресою: _________.

Згідно з Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно від _________ року, що видана ІПОТЕКОДАВЦЮ _________, загальна вартість квартири становить _________ (_________) гривень, _________ копійок.

2.1.2. Житлова квартира належить ІпотекодавцЮ на праві приватної власності на підставі Договору купівлі-продажу квартири, виданого/посвідченого _________ року державним нотаріусом _________, _________, який зареєстрований в реєстрі за _________.

2.2.3. Право власності ІпотекодавцЯ на зазначену квартиру зареєстроване в Комунальному підприємстві _________ _________ року, номер витягу _________, Реєстраційний номер _________, номер запису _________, в книзі _________.

2.1.4. За вказаним правовстановлюючим документом ІПОТЕКОДАВЦЮ належить право власності на житлову квартиру за адресою: _________.

2.1.5. Відповідно до Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, що виданий _________ від _________ року, номер витягу _________, опис об’єкту: квартира складається з однієї житлової кімнати. Загальна площа квартири _________ Загальна вартість _________ (_________) гривень, _________ копійок.

2.1.6. Відповідно до Довідки виданої _________від _________ року, у даній житловій квартирі, що є предметом іпотеки відсутні зареєстровані малолітні та неповнолітні особи.

2.1.7. Під забороною (арештом) відчуження згідно з Єдиним реєстром заборон відчуження об’єктів нерухомого майна предмет іпотеки не перебуває, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру за № _________ від _________ року, що виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Майдибура О.В., та під іпотечною забороною згідно з Державним реєстром іпотек предмет іпотеки не перебуває, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру за № _________ від _________ року, що виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Майдибура О.В..

2.1.8. Інформація про перебування належного ІПОТЕКОДАВЦЕВІ майна під податковою заставою в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про податкові застави відсутня, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру за № _________ від _________ року.

2.2.1 Проведення зміни Предмету іпотеки не змінює правовідносин Сторін за цим Договором. Невід’ємною частиною Предмету іпотеки вважаються всі наступні поліпшення, що будуть проведені за термін дії цього договору.

2.2.2 Предмет іпотеки передається в іпотеку разом з усіма його приналежностями, поліпшеннями, складовими частинами та внутрішніми системами, що існують на момент укладання цього Договору та виникнуть у майбутньому. Для цілей цього договору термін «Предмет іпотеки» означає одночасно як все вище перелічене майно, так і окремо будь-яку його частину.

2.2.3 Сторони за взаємною домовленістю на дату укладення цього договору оцінюють Предмет іпотеки в _________ (_________) гривень, _________ копійок, (надалі – «Вартість предмета іпотеки»).

З описом та оцінкою майна, що передається в іпотеку за цим договором, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ та ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ згодні.

2.3. ІПОТЕКОдАВЕЦЬ засвідчує, що на дату укладення цього договору та протягом строку його дії:

2.3.1. На підставах, передбачених чинним законодавством України, він має право надавати Предмет іпотеки в іпотеку. Дієздатність ІПОТЕКОДАВЦЯ жодним чином не обмежена і він має повне нічим не обмежене право укласти і виконати цей Договір та відповідати по своїх зобов’язаннях.

2.3.2. На підставах, передбачених чинним законодавством України на Предмет іпотеки може бути звернене стягнення без жодних обмежень.

2.3.3. Предмет іпотеки вільний від зобов’язань, крім тих, що передбачені дійсним Договором. Предмет іпотеки зареєстрований у встановленому законом порядку, він належить ІПОТЕКОДАВЦЮ на праві власності і може бути відчужений ІПОТЕКОДАВЦЕМ. Предмет іпотеки не відчужений і не обтяжений жодним чином, зокрема, не є об’єктом речових прав будь-якої третьої особи, не переданий у користування (найм, оренду, лізинг, позичку), у іпотеку, у довірчу власність (в управління), не підлягає притриманню, не внесений у спільну діяльність, на нього не накладений арешт або заборона відчуження, відсутні жодні інші права та вимоги третіх осіб на Предмет іпотеки.

2.3.4. Предмет іпотеки не знаходиться в податковій заставі, що підтверджується Витягом, № _________ від _________ року.

2.3.5. Щодо Предмету іпотеки не зареєстровано в порядку, визначеному чинним законодавством, обтяження нерухомого майна іпотекою, що підтверджується Витягом з державного реєстру іпотек, № _________ від _________ року.

2.3.6. Відсутня заборона відчуження Предмету іпотеки, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, № _________ від _________ року.

2.3.7. Предмет іпотеки не є предметом спору у суді будь-якої інстанції та компетенції; стосовно Предмету іпотеки не винесено судових рішень на користь третіх осіб, Предмет іпотеки не є предметом обтяжень та зобов’язань, які можуть впливати на правомірність іпотеки (судових арештів та ін.). До Предмету іпотеки не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з вилученням Предмету іпотеки, крім випадків, передбачених цим Договором. Не існує ніяких дій з боку будь-якого суду або третейського суду, органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов’язань за цим договором, визнання його недійсним чи неукладеним, зокрема, жодним судом або третейським судом не винесене рішення (постанова) про стягнення з ІПОТЕКОДАВЦЯ коштів на користь третьої особи.

2.3.8. Предмет іпотеки боргом за послуги і податки не обтяжений.

2.3.9. Йому відомі умови Кредитного договору, а також положення чинного законодавства, що при зміні змісту забезпеченого цією іпотекою зобов’язання за Кредитним договором, а також при переході прав на предмет іпотеки від ІПОТЕКодАВЦя до іншої особи (в порядку спадкування або правонаступництва) іпотека є дійсною для набувача Предмета іпотеки.

2.3.10. На момент передачі Предмету іпотеки в іпотеку не існує виданих ІПОТЕКодавцем третім особам довіреностей, які посвідчують право відчуження чи будь-якого іншого способу розпорядження Предметом іпотеки, що мають юридичну силу.

2.3.11. Правочин щодо відчуження або обмеження ІПОТЕКодАВЦЕМ переданого в іпотеку за цим договором майна, або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ є недійсним.

2.3.12. Згода чоловіка/дружини ІПОТЕКОДАВЦЯ або особи, з якою ІПОТЕКОДАВЕЦЬ спільно проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу, на укладання цього договору ним отримана. Якщо мають місце такі обставини, в іншому випадку Іпотекодавец надає нотаріусу заяву, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально про відсутність таких обставин)

2.3.13. Предмет іпотеки не знаходиться у спільній власності та не є часткою, паєм, не внесений в якості вкладу до статутного капіталу будь-якої юридичної особи.

2.3.14. Усі документи ІПОТЕКОДАВЦЯ, що надані ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ у зв’язку з підготовкою до укладення цього Договору, були подані в їх останньому завершеному стані, і на дату укладання цього договору є повністю достовірними.

2.3.15 Площа та інші характеристики Предмета іпотеки, наведені у Витязі з реєстру прав власності/довідці-характеристиці, згаданому/згаданій у пункті 2.1.1. цього Договору, відповідають дійсності, Предмет іпотеки не зазнав реконструкції, перебудування, перепланування, переобладнання, перетворення, або іншого впливу, який міг б привести до зміни його площі або інших згаданих характеристик.

2.3.16. Предмет іпотеки не є національною, культурною або історичною цінністю (об’єктом культурної спадщини, пам’яткою історії та культури), не занесений і не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України або до Державного реєстру національної культурної спадщини.

2.3.17. Передача Предмета іпотеки в іпотеку не порушує права та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб, та інших осіб, яких ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний утримувати за законом чи договором, оскільки Предмет іпотеки не є єдиним придатним для цих осіб містом проживання. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ гарантує, що малолітні або неповнолітні особи не мають права власності або права користування Предметом іпотеки. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ стверджує, що за адресою місцезнаходження Предмета іпотеки не проживають та не зареєстровані та не мають право користування малолітні та/чи неповнолітні діти, а також будь-які інші особи, яких за законом чи за договором повинен утримувати ІПОТЕКОДАВЕЦЬ.

2.3.18. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ розуміє власну відповідальність за будь-які втрати, яких зазнає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ через те, що будь-які інші сторони, крім ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, матимуть якісь права на Предмет іпотеки. Крім того, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язується захищати право власності на Предмет іпотеки від претензій на права власності зі сторони будь-кого, крім ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.

2.3.19. Відсутні будь-які інші обставини, що обмежують ІПОТЕКОДАВЦЯ в укладенні та виконанні цього Договору.

2.4. Забезпечення та гарантії, викладені у п. 2.3. договору зроблені на дату підписання цього Договору. При підписанні змін та доповнень до цього договору, якщо Сторони не домовились про інше, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ гарантує, що гарантії, викладені у п. 2.3. цього Договору, підтверджуються ІПОТЕКОДАВЦЕМ на дату підписання цих змін та доповнень, вони є правильними та дійсними у всіх аспектах та будуть залишатись такими до моменту повного виконання зобов’язань по Кредитному договору та протягом дії цього Договору.

2.5. У випадку виникнення будь-яких претензій третіх осіб стосовно Предмету іпотеки, такі претензії підлягають врегулюванню виключно за рахунок ІПОТЕКОДАВЦЯ. За наявності прав чи вимог інших осіб на Предмет іпотеки, в тому числі підтверджених виконавчими документами, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має переважне право отримати задоволення своїх вимог за рахунок Предмета іпотеки.

2.6. В разі смерті ІПОТЕКОДАВЦЯ, ІПОТЕКОдержатель набуває право звернення стягнення на Предмет іпотеки незалежно від настання строку виконання зобов’язань, забезпечених іпотекою.

2.7. У випадку виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов’язань по Договору Позики не в повному обсязі, іпотека зберігає силу в повному об’ємі.

IІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ІПОТЕКодержателЬ має право:

3.1.1. Без будь-яких обмежень зі сторони ІПОТЕКодавця перевіряти документально та фактично наявність, розмір, стан і умови збереження та користування Предметом іпотеки за попереднім повідомленням за один робочий день.

3.1.2. Вимагати від ІПОТЕКодАВЦЯ вжиття за власний кошт заходів, необхідних для належного збереження Предмета іпотеки. За порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов’язків щодо вжиття заходів, необхідних для збереження Предмета іпотеки, вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором, а в разі його невиконання – звернути стягнення на Предмет іпотеки.

3.1.3. Вимагати від ІПОТЕКодАВЦЯ, у випадку виникнення загрози пошкодження чи зменшення вартості Предмета іпотеки, заміни його іпотекою такої ж або більшої вартості, або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та звернути стягнення на Предмет іпотеки.

3.1.4. Вимагати від будь-якої особи припинення дій, які можуть спричинити втрату, пошкодження, псування, погіршення стану чи знищення (загибель, втрату) Предмета іпотеки. Якщо Предмет іпотеки втрачено не з вини ІПОТЕКодержателя і ІПОТЕКОдАВець його не відновив, ІПОТЕКодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за Договором Позики та звернути стягнення на Предмет іпотеки.

3.1.5. У випадку, якщо в момент настання терміну виконання зобов’язань за Договором Позики (а саме: повернення коштів повністю або частково), таке зобов’язання ІПОТЕКОДАВЦЕМ в повному обсязі або в частині виконано не буде, ІПОТЕКОдержатель має право одержати задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на Предмет іпотеки, а саме: за рахунок коштів, виручених від реалізації Предмета іпотеки, одержати задоволення своїх вимог згідно п. 1.1 та 6.3 даного договору на свій розсуд переважно перед іншими кредиторами або залишити у своїй власності Предмет іпотеки шляхом погашення заборгованості за Кредитним договором за рахунок власних коштів у відповідності з цим договором.

3.1.6. Відступати права за цим договором третім особам без отримання згоди ІПОТЕКОДАВЦЯ, з наступним письмовим повідомленням ІПОТЕКОДАВЦЯ у п’ятиденний строк про відступ прав за цим договором і права вимоги за Кредитним договором.

3.1.7. Якщо сума, отримана від реалізації Предмета іпотеки, виявиться недостатньою для повного задоволення вимог Іпотекодержателя, задовольнити свої вимоги за рахунок іншого майна Іпотекодавця.

3.1.8. При заміні боржника за Договором Позики іпотека за цим договором зберігається для нового боржника та не потребує внесення змін та доповнень до цього договору.

3.1.11. Звернути на Предмет іпотеки стягнення згідно з цим Договором та законодавством України.

3.1.12. Здійснювати переоцінку Предмета іпотеки у зв’язку із змінами кон’юнктури ринку, а також у разі пролонгації Кредитного договору.

3.1.13. Брати участь в судах в якості третьої особи під час розгляду будь-яких спорів про Предмет іпотеки.

3.1.14. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має також інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.

3.2. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов’язаний:

3.2.1. В порядку, встановленому чинним законодавством, надати повідомлення для державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою, а також відомості про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою.

3.2.2. Після повного виконання зобов’язань за Договором Позики, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов’язується вжити необхідні заходи для зняття заборони на Предмет іпотеки та виведення його з реєстру іпотек.

3.2.3. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має також інші обов’язки, передбачені цим Договором та законодавством України.

3.3. ІПОТЕКодАВЕЦЬ зобов’язаний:

3.3.1. Сплачувати всі передбачені законодавством податки та збори, пов’язані з користуванням Предметом іпотеки та укладенням цього договору.

3.3.2. Вживати за власний кошт всіх заходів, необхідних для належного збереження Предмету іпотеки, включаючи своєчасне проведення поточного ремонту, відновлення незначних пошкоджень, раціональну експлуатацію та захист Предмету іпотеки від незаконних посягань та вимог третіх осіб. Не припускати погіршення стану Предмета іпотеки та необґрунтованого зменшення його вартості понад норми амортизації (зносу).

У разі пошкодження, псування, погіршення стану, виникнення недостачі чи знищення (загибелі, втрати) Предмета іпотеки: (а) за свій кошт і в строки, погоджені із ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, відновити Предмет іпотеки до такого технічного і експлуатаційного стану, який існував на дату укладення цього Договору; (б) надати в іпотеку ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ аналогічне за вартістю та ліквідністю нерухоме майно за письмовою згодою ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ; (в) негайно або в строк, визначений ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, достроково виконати зобов’язання по Кредитному договору в повному обсязі чи у відповідній частині, в тому числі шляхом реалізації Предмету іпотеки; (г) здійснити встановлену ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ комбінацію дій, зазначених у пп. (а) – (в) вище.

У разі пошкодження, псування, погіршення стану чи втрати Предмета іпотеки Сторони не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту настання цих подій складають двосторонній акт, у якому фіксується факт втрати, її обсяг та оціночна вартість пошкодженого (зіпсованого) Предмета іпотеки (виходячи з вартості, зазначеної у пункті 2.2. цього Договору). Якщо такий акт не складений у зазначений строк, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право призначити незалежного експерта (оцінювача), і доручити йому з’ясування вказаних питань. Визначена таким чином ринкова вартість втраченого Предмету іпотеки (його втраченої частини) буде вважатися вартістю втраченого майна. Оплата послуг незалежного експерта (оцінювача) здійснюються ІПОТЕКОДАВЦЕМ або за рахунок останнього.

У випадку зменшення вартості Предмету іпотеки більш, ніж на 25% у порівнянні до погодженої Сторонами його заставної вартості, надати за вимогою ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ в 10-тиденний термін додаткове ліквідне забезпечення вартістю (розміром), не меншою зазначеної у вимозі ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. У випадку невиконання вимоги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ – достроково виконати зобов’язання за Кредитним договором.

3.3.3. Негайно у письмовій формі повідомляти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про будь-яку загрозу та про факти пошкодження, псування, погіршення стану чи знищення (загибель, втрату) Предмета іпотеки. Письмово сповіщати ІПОТЕКОдержателЯ про всі зміни, що відбулися, стосовно обставин, передбачених у п.2.3. цього договору, та будь-яких інших обставин, що можуть негативно вплинути на права ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, не пізніше 1 доби з часу, коли ці зміни сталися.

3.3.4. В день укладення цього договору застрахувати Предмет іпотеки на його повну вартість, що не менша, ніж зазначена у п. 2.2. цього договору, за свій рахунок на користь ІПОТЕКОдержателЯ від випадків знищення, пошкодження або псування Предмету іпотеки в результаті настання таких страхових подій:

пожежі; задимлення; затоплення; вибуху; удару блискавки; стихійних явищ (урагану, вихру, бурі, смерчу, граду, зливи, тиску снігового покрову); аварії водопровідної, каналізаційної, опалювальної системи,системи пожежогасіння; протиправних дій третіх осіб; наїзду транспортних засобів, падіння на застраховане майно будь-яких предметів в тому числі літальних апаратів,

на період дії дійсного договору з обов’язковою щорічною сплатою страхових внесків, або на рік з умовою обов’язкової пролонгації на наступний рік, та надати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ копію договору страхування, страхового полісу та доказів сплати страхового внеску (копії платіжних доручень). ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не має права без попередньої письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ вносити будь-які зміни до договору страхування або ініціювати зміну вигодонабувача за ним, та повинен своєчасно вносити страхові платежі, належним чином виконувати інші умови договору страхування Предмету іпотеки.

3.3.5. Одержати згоду ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на вчинення дій, пов’язаних із зміною прав власності на Предмет іпотеки.

3.3.6. Не пізніше наступного робочого дня за днем внесення до Договору Позики змін та доповнень стосовно розміру суми позики, строків виконання зобов’язань щодо повернення суми позики – в строк, визначений ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, укласти з ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ нотаріально посвідчену угоду про внесення зазначених змін до цього договору.

3.3.7. Не перешкоджати реалізації прав ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, що виникають із цього договору, надавати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ всі документи, необхідні для перевірки наявності, стану, умов збереження та користування Предметом іпотеки, а також забезпечити безперешкодний фізичний доступ уповноважених співробітників ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ до Предмету іпотеки, а у випадку, якщо для цього необхідна перепустка, – за свій рахунок забезпечити співробітників ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ перепустками, дійсними на весь строк дії цього Договору.

3.3.8. Без попередньої письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, протягом дії цього договору ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не вправі:

будь-яким способом відчужувати Предмет іпотеки (продавати, дарувати, міняти, тощо), або передавати в наступну іпотеку;
передавати Предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду (найм), позичку, користування, довірчу власність (в управління), до статутного фонду третьої особи, чи обтяжувати Предмет іпотеки іншим чином;
проводити будь-які роботи, що погіршують стан Предмета іпотеки;
здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, знищення, перебудування, перепланування, переобладнання, перетворення, або інший вплив на Предмет іпотеки, який міг би привести до зміни його площі або зміни інших характеристик Предмета іпотеки, викладених у пункті 2.1.1. цього Договору, знищувати Предмет іпотеки, переводити Предмет іпотеки в нежитловий фонд, або вчиняти будь-які інші дії, наслідком яких є зміна статусу або цільового призначення Предмета іпотеки. У будь-якому випадку, вчинення таких дій не позбавляє ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ права отримати задоволення своїх вимог за рахунок зміненого Предмета іпотеки;
видавати довіреності на користування та розпорядження Предметом іпотеки;
виступати поручителем третіх осіб;
зменшувати без належних на те підстав, наявність яких повинна бути письмово обґрунтована Іпотекодавцем, якісні та кількісні показники Предмета іпотеки;
ставити будь-кого на реєстраційний облік за місцем знаходження Предмету іпотеки.
При цьому ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний письмово попереджати до укладення відповідного договору набувачів Предмета іпотеки та осіб, за вимогами яких Предмет іпотеки обтяжується зобов’язаннями, про наявність іпотеки згідно цього Договору. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний документально підтвердити ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ вчинене попередження та забезпечити включення положень про обтяження іпотекою до відповідних договорів. У випадку передачі Предмету іпотеки в оренду (суборенду) третій особі копія договору оренди (суборенди), зареєстрованого відповідним органом згідно вимог чинного законодавства України, надається ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ протягом 3-х днів з моменту його реєстрації.

3.3.9. Нести всі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього Договору та додаткових угод до нього, внесенням відповідних записів до державного реєстру іпотек та реєстру обтяжень нерухомого майна.

3.3.10. У разі невиконання зобов’язань, забезпечених цим Договором, не перешкоджати Іпотекодержателю у здійснені заходів, направлених на задоволення його вимог за рахунок Предмета іпотеки.

3.3.11. Відшкодувати в повному обсязі витрати та збитки, які виникли у Іпотекодержателя в зв’язку з невиконанням Іпотекодавцем зобов’язань за цим Договором, а також витрати Іпотекодержателя, пов’язані з виконанням цього Договору та зі зверненням стягнення на Предмет іпотеки.

3.3.12. Письмово повідомляти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про зміну прізвища, ім’я та по-батькові, місця фактичного проживання, реєстрації, місця працевлаштування, паспорту, номерів телефонів, ІПОТЕКОДАВЦЯ та інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов’язань за цим Договором. Вказана інформація направляється у 3-х денний строк з моменту виникнення таких змін з наданням ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ копій відповідних документів.

3.3.13. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний при укладанні цього договору, передати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ на підставі Акту приймання-передачі правовстановлюючі документи та технічний паспорт на Предмет іпотеки, які повертаються ІПОТЕКОДАВЦЮ у разі належного виконання у повному обсязі зобов’язань за Договором Позики та цим договорами.

3.3.14. У випадку звернення стягнення на Предмет іпотеки з метою виконання рішення суду, господарського або третейського суду чи виконавчого напису, прийнятого (вчиненого) на користь третьої особи, негайно письмово повідомити органи державної виконавчої служби чи іншу особу, яка здійснює звернення стягнення, про те, що це майно заставлене на користь ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ згідно з цим Договором, і не пізніше наступного дня після направлення зазначеного повідомлення надіслати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ його засвідчену копію та засвідчені копії документів, що підтверджують факт звернення стягнення на Предмет іпотеки.

3.3.15.Уклавши цей Договір, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ надає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ свою згоду та право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про ІПОТЕКОДАВЦЯ, відомі ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням даного Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю):

– яка відповідно до законодавства України входить до складу кредитної історії – до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України;

– необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за даним Договором та/або Кредитним договором – до відповідних фізичних та юридичних осіб;

– необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів;

Сторони також домовилися, що ІПОТЕКОДАВЕЦЬ згоден, з тим що ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ в обсязі, який буде визначено ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ самостійно з урахуванням вимог законодавства України.

ІПОТЕКОДАВЕЦЬ надає свою згоду на отримання та/або надання ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ будь-яких даних та інформації, що стосується ІПОТЕКОДАВЦЯ та виконання ним умов цього Договору.

3.3.16. Протягом 14 (чотирнадцяти) днів відшкодувати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ за його вимогою в повному обсязі всі витрати, пов’язані з пред’явленням вимоги за Договором Позики і зверненням стягнення на Предмет іпотеки, витрати на утримання і збереження Предмета іпотеки, витрати на страхування Предмета іпотеки (якщо ці події виникли при виконанні цього Договору), а також всі без винятку збитки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, завдані йому порушенням умов Договором Позики та/або цього Договору.

3.3.17. Здійснювати на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ переоцінку Предмета іпотеки у зв’язку із змінами кон’юнктури ринку, а також у разі пролонгації Договором Позики.

3.3.18. Своєчасно повідомляти про існування іпотеки, створеної за цим Договором, кожну третю особу, із якою ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має, або має намір укласти, будь-який правочин стосовно будь-якої частини Предмета іпотеки, або відносно якої ІПОТЕКОДАВЕЦЬ є чи стає будь-яким іншим чином зобов’язаним стосовно будь-якої частини Предмета іпотеки.

3.3.19. Негайно повідомляти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про зміну документів, що стосуються Предмету іпотеки.

3.3.20. Не прописувати (не реєструвати) право проживання будь-яких осіб на території (площі/за адресою) Предмета іпотеки, без попередньо отриманої на те письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. У випадку звернення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ стягнення на Предмет іпотеки ІПОТЕКОДАВЕЦЬ, на письмову вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, зобов’язаний забезпечити звільнення Предмета іпотеки всіма мешканцями протягом одного місяця з дня отримання ІПОТЕКОДАВЦЕМ відповідної вимоги.

3.3.21. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має також інші зобов’язання, передбачені цим Договором та законодавством України.

3.4. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має право:

 

3.4.1. Володіти та користуватись Предметом іпотеки відповідно до його цільового призначення та умов цього договору.

3.4.2. Одержувати від Предмета іпотеки продукцію ( доходи).

3.4.3. Виключно за письмовою згодою ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ:

– передавати Предмет іпотеки у наступну іпотеку;

– відчужувати Предмет іпотеки;

– передавати Предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду, користування.

3.4.4. В будь-який час до моменту реалізації Предмета іпотеки припинити звернення стягнення на Предмет іпотеки повним виконанням забезпеченого іпотекою зобов’язання.

3.4.5. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має також інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. В разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених дійсним договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні усі завдані у зв’язку з цим збитки.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання будь-якого з зобов’язань, визначених п.п. 3.3.1-3.3.21. цього договору ІПОТЕКодержателЬ має право вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ сплати штрафу у розмірі 2 (два) % від вартості Предмета іпотеки згідно п. 2.2. дійсного договору. Сплата штрафу у встановленому розмірі не звільняє ІПОТЕКОДАВЦЯ від виконання умов цього договору. У випадку, якщо ІПОТЕКОДАВЕЦЬ сплатив штраф, але не виконав чи неналежним чином виконав умови даного договору, за невиконання яких було сплачено штраф, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право на дострокове стягнення Позики за Договором Позики, а у разі невиконання – звернути стягнення на Предмет іпотеки.

4.3. У разі порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов’язків, встановлених цим договором та/або Договором Позики, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за Договором Позики , а в разі невиконання – звернути стягнення на Предмет іпотеки.

4.4. У разі порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов’язку попередити ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ до укладення цього договору про всі відомі йому права та вимоги інших осіб на Предмет іпотеки, в тому числі і ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку, або надання ІПОТЕКОДАВЦЕМ недостовірних відомостей, що стосуються цього договору, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та відшкодування ІПОТЕКОДАВЦЕМ завданих збитків.

4.5. У випадку подання Іпотекодавцем недостовірних відомостей, включаючи інформацію, яку Іпотекодавець надав до укладання цього договору, що стосуються Предмета іпотеки, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ сплати штрафу у розмірі 2 (два) % від вартості Предмета іпотеки.

 

РИЗИК ЗАГИБЕЛІ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ
 

5.1. Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування Предмета іпотеки, загибелі Предмета іпотеки несе ІПОТЕКодавець.

Застереження про ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ ТА ПОРЯДОК Звернення стягнення на ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ (Договір про задоволення вимог іпотекодержателя)
6.1. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право звернути стягнення на Предмет іпотеки у разі невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ будь-яких умов Договору Позики та/або цього договору, а також в інших випадках, передбачених цим договором та/або Договором Позики та/або законодавством України. У цьому випадку ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ надсилає ІПОТЕКОДАВЦЮ письмову вимогу про усунення порушення у зв’язку з яким ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває права звернути стягнення на Предмет іпотеки. В цій вимозі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання/виправлення порушенного зобов’язання у не менш ніж 30-ти (тридцятиденний) строк від дня направлення вимоги на адресу ІПОТЕКОДАВЦЯ, вказану в цьому договорі, або відповідно до п. 3.3.12. цього договору, та попередження про звернення стягнення на Предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ залишається без задоволення, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ з наступного після закінчення зазначеного терміну дня набуває право розпочати звернення стягнення на Предмет іпотеки. Вказана вимога не перешкоджає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ здійснювати свої права на звернення стягнення на Предмет іпотеки без попереднього повідомлення ІПОТЕКОДАВЦЯ, якщо викликана таким повідомленням затримка може спричинити знищення, пошкодження чи втрату Предметі іпотеки.

6.2. Звернення стягнення на Предмет іпотеки та його реалізація здійснюється або за рішенням суду, або на підставі виконавчого напису нотаріуса, або згідно з домовленістю сторін про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, згідно умов п.п. 6.2.1., 6.2.2. цього договору. Право вибору способу задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, визначених цим Договором, належить ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ.

Сторони домовились, що задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ може здійснюватись за рішенням ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ у наступному порядку (Договір про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ):

6.2.1. У випадку набуття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ права звернення стягнення на Предмет іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ передає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ право власності на Предмет іпотеки в рахунок виконання своїх зобов’язань за Договором Позики.

Сторони домовились, що з моменту прийняття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ письмового рішення про придбання Предмета іпотеки у власність ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право зареєструвати своє право власності на Предмет іпотеки.

Підписанням цього договору ІПОТЕКОДАВЕЦЬ засвідчує, що він надає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ згоду на перехід права власності на Предмет іпотеки до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ за власним одноосібним письмовим рішенням ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про придбання Предмета іпотеки у власність. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ підписанням цього договору засвідчує, що наявність будь-яких інших документів, крім цього договору та письмового рішення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про придбання Предмета іпотеки у власність, для реєстрації права власності ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на Предмет іпотеки не вимагається.

Право власності на Предмет іпотеки переходить до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ з дати прийняття ним письмового рішення про придбання Предмета іпотеки у власність. В такому випадку це застереження, згідно ст. 37 Закону України “Про іпотеку”, вважається Договором про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.

З дати прийняття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ письмового рішення про придбання Предмета іпотеки у власність цей Договір виступає правовстановлюючим документом та є правовою підставою для державної реєстрації права власності ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на Предмет іпотеки.

Сторони домовились про те, що на протязі 3-ох днів з моменту переходу до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ права власності на Предмет іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний передати йому всю технічну та іншу документацію відносно Предмета іпотеки.

або:

6.2.2. У випадку набуття права звернення стягнення на Предмет іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право від свого імені продати Предмет іпотеки будь-якій іншій особі на власний розсуд на підставі договору купівлі-продажу з дотриманням умов, визначених в ст. 38 Закону України “ Про іпотеку ”.

Ціна продажу Предмета іпотеки встановлюється за згодою між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, а якщо вони не досягли згоди – ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов’язаний визначити ціну продажу Предмету іпотеки на підставі висновку суб’єкта оціночної діяльності, який здійснюється за рахунок ІПОТЕКОДАВЦЯ.

Підписанням даного договору ІПОТЕКОДАВЕЦЬ уповноважує (надає довіреність) ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ на підписання договору купівлі-продажу Предмету іпотеки та акту приймання-передачі.

В такому випадку це застереження згідно ст. 38 Закону України “ Про іпотеку ” вважається Договором про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. Договір купівлі-продажу Предмету іпотеки, укладений відповідно до цього пункту є правовою підставою для державної реєстрації права власності покупця на Предмет іпотеки, який в такому випадку є правовстановлюючим документом.

Сторони домовились про те, що протягом 3-ох днів з моменту прийняття рішення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ про продаж Предмету іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний передати йому всю технічну та іншу документацію відносно Предмета іпотеки.

6.3. За рахунок предмета іпотеки ІПОТЕКОдЕРЖАТЕЛЬ має право, крім вимог, зазначених в п.1.1 даного договору, на відшкодування витрат, пов’язаних з пред’явленням вимоги за основним зобов’язанням, витрат та збитків, пов’язаних зі зверненням стягнення та реалізацією Предмета іпотеки, витрат на утримання і збереження Предмета іпотеки, витрат на страхування Предмета іпотеки, а також збитків, завданих порушенням Іпотекодавцем умов Договору Позики та/або цього договору.

6.4. Документи, передані ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ на підставі Акту приймання-передачі повертаються ІПОТЕКОДАВЦЮ у разі належного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ у повному обсязі зобов’язань за Договором Позики та цим договором.

6.5. Для відчуження Предмета іпотеки у відповідності з положеннями ст. 37, 38 Закону України “Про іпотеку”, цим договором, що грунтується на попередньому усному договорі, ІПОТЕКОдавець доручає (уповноважує) ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛя представляти інтереси ІПОТЕКОДАВЦЯ в відповідному приналежному Бюро технічної інвентаризації, комунальних органах, органах внутрішніх справ, органах державної влади та управління, органах по земельних ресурсах, органах місцевого самоврядування, адміністративних, комунальних, водо- енергопостачальних закладах та установах, органах архітектури, енергонагляду, тепломережі, органах нотаріату та в інших установах, підприємствах та організаціях, подавати, оформлювати, замовляти та отримувати від імені Іпотекодавця довідки, витяги, висновки, акти та інші документи, необхідні для реєстрації права власності на Предмет іпотеки, або підготовки Предмету іпотеки до продажу, або по питанню укладання договору купівлі-продажу Предмету іпотеки, в тому числі витяги з реєстру або про реєстрацію права власності, довідку з бюро технічної інвентаризації, іншу технічну документацію, що надається БТІ, інше, зареєструвати право власності Іпотекодавця на Предмет іпотеки в місцевому Бюро технічної інвентаризації та отримати правовстановлюючий документ на Предмет іпотеки після його реєстрації в БТІ (у тому числі, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, реєстраційне посвідчення, тощо), пред’являти правовстановлюючі документи на Предмет іпотеки, усно та письмово звертатися, отримати дублікати правовстановлюючих документів на Предмет іпотеки в органах нотаріату та/або в інших установах, підприємствах та організаціях, сплачувати всі необхідні платежі, підписати договір купівлі-продажу та акт приймання-передачі Предмету іпотеки, та нотаріально посвідчити їх, а також вчиняти інші дії, пов’язані з цим питанням. У разі продажу Предмету іпотеки, Іпотекодавець доручає Іпотекодержателю отримати грошові кошти, виручені від продажу Предмету іпотеки та направити їх на відшкодування витрат та збитків ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, у тому числі на організацію продажу Предмету іпотеки, та погашення заборгованості за Кредитним договором. Якщо Предмет іпотеки буде продано за суму більшу, ніж сума заборгованості, витрат та збитків Іпотекодержателя, залишок грошових коштів від його продажу Іпотекодержатель повертає Іпотекодавцю. Сторони погодились, що це доручення надає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ повний обсяг прав, необхідний для здійснення продажу Предмета іпотеки відповідно до ст. 38 Закону України “Про іпотеку”.

6.6. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ доручає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ замовити проведення оцінки Предмета іпотеки визначеним ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ суб’єктом оціночної діяльності за рахунок ІПОТЕКОДАВЦЯ, у разі виникнення необхідності, настання якої визначається ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, зокрема, але не виключно, при настанні подій, які, відповідно до умов цього Договору, зумовлюють звернення стягнення на Предмет іпотеки. Сторони погодились, що це доручення надає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ повний обсяг прав, необхідний для замовлення ним оцінки Предмету іпотеки у випадках, коли така оцінка необхідна згідно з цим Договором, у тому числі право на власний розсуд обрати суб’єкта оціночної діяльності, що проводитиме оцінку, право від свого імені укладати договір на проведення оцінки і т.д.

6.7. Після прийняття рішення про звернення стягнення на Предмет іпотеки та на період до його реалізації, з метою забезпечення його належного господарського використання, відповідно до його цільового призначення, а також отримання доходів, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ уповноважує ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на підставі цього Договору, вступити в управління Предметом іпотеки або передати його в управління третій особі шляхом укладення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ договору від свого імені. Управління Предметом іпотеки відповідно до цього пункту може здійснюватись ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, зокрема, шляхом передачі в найом (оренду), лізинг або інше платне користування. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ та ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ мають право підписати окремий договір про порядок спільного управління Предметом іпотеки, а також шляхи погашення ІПОТЕКОДАВЦЕМ боргу перед ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ.

6.8. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ цим зобов’язується співробітничати з ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ у реалізації Предмета іпотеки згідно з положеннями цього Договору. Зокрема, на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ без зволікань вчиняє будь – які дії, які на погляд ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, є необхідними для ефективного здійснення прав ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ щодо Предмету іпотеки.

VII. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Дійсний договір набуває юридичної сили з моменту його нотаріального посвідчення. Всі витрати по нотаріальному посвідченню та державній реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою, внесення інформації до державних (єдиних) реєстрів несе ІПОТЕКОДАВЕЦЬ.

7.2. Зміни та доповнення до дійсного договору приймаються за домовленістю сторін в письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню (а у випадках, передбачених чинним законодавством України – державній реєстрації).

7.3. Всі повідомлення між сторонами здійснюються у письмовій формі.

7.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень. У разі, якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним із будь-яких причин, це не впливає на дійсність будь-яких чи всіх інших положень цього Договору. У такому разі, Сторони без зволікань проводять переговори з метою зміни недійсного положення таким чином, щоб після зміни, воно було дійсним і максимально відображало наміри Сторін при укладенні цього Договору стосовно відповідного питання.

7.5. Неврегульовані дійсним договором відносини між сторонами вирішуються у відповідності з чинним законодавством України, зокрема Законами України “Про іпотеку”. За взаємною згодою сторін цей договір може бути розірвано.

7.6. Будь-які повідомлення, попередження, згоди та інший обмін інформацією між Сторонами, що стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором або ні, мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово і направлені іншій стороні на її поштову адресу рекомендованим або цінним листом (телеграмою) або доведені до відома іншої сторони кур’єром під розписку. Поштовою адресою кожної зі Сторін вважається поштова адреса, зазначена у пункті 8 цього Договору або письмово повідомлена нею іншій Стороні відповідно до пункту 3.3.12. цього Договору.

7.7. Договір містить весь обсяг домовленостей між сторонами щодо предмета цього договору, всі його умови без виключень є особисто сторонами прочитаними, осмисленими, зрозумілими, прийнятними в повному обсязі в підтвердження чого даний Договір скріплюється підписами сторін. Підписання сторонами цього Договору скасовує та робить недійсними всі інші зобов’язання та пропозиції, які не були висвітлені в цьому Договорі.

7.8. Дійсний договір складено у трьох примірниках – по одному для сторін та один примірник – нотаріусу, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7.9.Обтяження об’єкта нерухомості іпотекою підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку за рахунок ІПОТЕКОДАВЦЯ.

7.10. На відчуження предмета іпотеки накладається заборона за рахунок ІПОТЕКОДАВЦЯ.

VIII. реквІзити СторІн

ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ:

ПІБ ___________________________________________________________________________/______________/

ІПОТЕКОДАВЕЦЬ:

ПІБ _____________________________________________________________________________/_______________/

Місто Київ, “_________” _________ року цей договір посвідчено мною, Майдибура О.В.., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність _________ нерухомого майна, а саме: житлової квартири, що розташована за адресою: _________, загальною площею _________ кв. м., що заставляється перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _________.

Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

ЗАБОРОНА

Місто Київ, “_________” _________ року, мною, Майдибура О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі ст. 73 Закону України “Про нотаріат” та у зв’язку з посвідченням цього договору іпотеки, накладається заборона відчуження зазначеного у договорі нерухомого майна, а саме: житлової квартири, що розташована за адресою: _________, загальною площею _________ кв. м., до припинення чи розірвання договору іпотеки.

Зареєстровано в реєстрі за № _________.

Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна

https://kiev-notar.com/

На що необхідно звернути пильну увагу (можливо із залученням юриста, нотаріуса):

 1. Зазначення предмета іпотеки;
 2. Обов’язки кожної із сторін;
 3. Умови стягнення щодо іпотеки;
 4. Умови користування предметом іпотеки;
 5. Що не має право робити іпотекодавець (наприклад, продавати, дарувати, здавати в оренду тощо);
 6. Ризики загибелі предмета іпотеки.

Для отримання детальної консультації звертайтесь до нотаріуса.

Особливості оформлення договору іпотеки

Предмет іпотеки

Предметом іпотеки може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставником і на яке може бути звернено стягнення.

Як майно, і майнові права можуть бути предметом договору застави. Договір іпотеки може бути укладений лише щодо майна, яке може бути відчужено у відповідність до українського законодавства і на яке можна звернути стягнення.

Договір застави може встановлювати забезпечення вимог, які можуть виникнути в майбутньому на підставі договору, що набрав чинності.

Запорукою може бути забезпечене виконання дійсного зобов’язання або задоволення вимоги, що може виникнути у майбутньому на підставі договору, що набрав чинності.

Предметом іпотеки не можуть бути вимоги, що мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких забороняється законом (наприклад, право на отримання аліментів тощо), а також предметом іпотеки не можуть бути об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що перебувають у процесі корпоратизації.

Не можуть бути предметом договору застави вимоги, що мають особистий характер або конфліктують із законом (наприклад, предметом заставного договору не може стати право на отримання аліментів).

Об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена, не можуть стати предметом застави, як і майнові комплекси держпідприємств, що перебувають у процесі корпоратизації.

Внесення змін до договору іпотеки не допускається у разі припинення забезпеченого заставою зобов’язання, заміни зобов’язання іншим зобов’язанням, яке виникло після укладання договору застави.

Після оформлення заставної зміни та доповнення до іпотечного договору можуть вноситися лише після її анулювання у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку». В цьому випадку на підтвердження факту анулювання заставного нотаріуса подається відповідна витримка з Державного реєстру іпотек.

Сторони договору іпотеки

Сторонами договору застави (заставодавцем та заставоутримувачем) можуть бути фізичні та юридичні особи, держава.

Заставоутримувачем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них (оренди, емфітевзису) можуть бути лише банки.

Заставодавцем при заставі майна може бути його власник, який має право відчужувати заставлене майно на підставах, передбачених законом, а також особу, якій власник у встановленому порядку передав майно та право застави на це майно, або третю особу (майновий поручитель).

Умови укладання договору застави (іпотеки)

Фізичні особи, юридичні особи та держава можуть бути сторонами договору іпотеки (як заставником, так і заставоутримувачем).

Тільки банки можуть бути заставоутримувачем земельних ділянок, що відведені під сільськогосподарські потрібні, та прав на них — оренди чи емфітевзису (довгострокова оренда землі сільськогосподарського призначення).

Заставодавцем може бути як власник майна, і особа, якому він передав майно право застави нею. Також сторону заставника під час укладання договору іпотеки може представляти майновий поручитель.

Договір застави майна або майнових прав нотаріус засвідчує лише після того, як перевірить, чи немає заборони на відчуження майна, що є предметом договору, чи воно під арештом.

Якщо предметом договору застави є майно, що перебуває у комунальній або державній власності, посвідчення договору відбудеться лише за наявності згоди органу місцевого самоврядування або державної влади, у яких веденні дане майно перебуває.

Внесення змін до договору застави (іпотеки)

Якщо сторони згодні, до заставного договору можуть вноситися зміни та доповнення у зв’язку з обставинами, що змінилися. Наприклад, у випадках, коли продовжено термін кредитного договору або збільшено суму боргу, згаданого в договорі. Зміни до договору застави вносяться, якщо змінено предмет застави.

Вносити зміни до договору застави не можна, якщо забезпечене заставою зобов’язання припинено, замінено іншим зобов’язанням, яке виникло після укладення договору застави, або якщо іпотека включена в іпотечний пул (об’єднання іпотек).

Іпотека під нерухомості від забудовника

Іпотекодавцем за іпотечним договором може бути забудовник — особа, яка організує спорудження нерухомості для власних потреб або передачі її у власність іншим особам, або особа, власністю якої стане ця нерухомість після завершення будівництва.

При посвідченні таких договорів нотаріус роз’яснює іпотекоутримувачу його обов’язок після закінчення будівництва зареєструвати в установленому законом порядку обтяження прав власника на збудовану нерухомість.

У разі зміни у процесі будівництва характеристик нерухомості, що є предметом іпотеки (зміна площі нерухомості, зміна планування приміщень тощо), а також у разі закінчення будівництва та отримання іпотекодавцем свідоцтва про право власності на предмет іпотеки до закінчення терміну дії іпотечного договору, за договором сторін вносяться відповідні зміни до іпотечного договору.

Зазначений договір є підставою для перереєстрації заборони відчуження.

Незавершене будівництво

Якщо предметом іпотечного договору стала нерухомість, будівництво якої не завершено, а в процесі будівництва ця нерухомість набула характеристик, яких договір застави не передбачав (змінена площа, планування, поверховість тощо), відповідні зміни мають бути внесені до іпотечного договору.

Договір про заставу вже закладеного майна укладається лише за згодою попередніх іпотекодержателів, якщо у першому договорі застави не зазначено інших умов.

Не може бути засвідчена передача в іпотеку майна, що перебуває у податковій заставі.

Посвідчуючи договір застави, нотаріус повинен роз’яснити сторонам, як проводиться державна реєстрація іпотеки та як задовольняються за рахунок предмета іпотеки, забезпечені іпотекою вимоги.

Якщо це передбачено договором іпотеки, одночасно з його посвідченням нотаріус накладає заборону відчуження предмета заставного договору.

Іпотека сумісної власності

Майно, яке перебуває у спільній власності, може бути передано у заставу лише за згодою всіх співвласників. Співвласник нерухомого майна має право передати в іпотеку свою частину у спільному майні без згоди інших співвласників за умови виділення його в натурі та реєстрації права власності на нього як на окремий об’єкт нерухомості.

Майно, що перебуває у спільній частковій власності (частини, паї), ​​може бути самостійним предметом застави за умови виділення його в натурі, земельної ділянки – у натурі (на місцевості).

Задоволення вимог іпотекодержателя

Договір задоволення вимог іпотекодержателя, яким також вважається відповідне застереження в іпотечному договорі, визначає можливий спосіб звернення стягнення щодо іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекоутримувача може передбачати:

 1. Передачу іпотекодержателю права власності щодо іпотеки рахунок виконання основного зобов’язання;
 2. Право іпотекодержателя організувати продаж предмета іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, який укладено після набрання чинності Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання є правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки.

У разі переходу до іпотекодержателя права власності на передане в іпотеку нерухоме майно нотаріус роз’яснює сторонам, що права та вимоги інших осіб на це нерухоме майно, зареєстровані в установленому законом порядку, залишаються дійсними.

Для посвідчення такого договору іпотекодавцем нотаріусу подається правовстановлюючий документ на нерухоме майно, право власності на яке переходить до іпотекодержателя в рахунок виконання основного зобов’язання та долучається до екземпляра договору, що залишається у справах державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса).

Застава та Іпотека – у чому різниця

Застава є одним із способів забезпечення виконання зобов’язань перед кредитором, умови та порядок якого регулюються чинним Законодавством України. Якщо заставник (у разі вже боржник) не виконує умови складеного договору, кредитор має право отримати матеріальне відшкодування з допомогою того закладеного майна, що зазначено у договорі.

Якщо йдеться про заставу нерухомості, у такому разі доречно говоритиме про такий різновид договору застави, як іпотека. Договір іпотеки є угодою, згідно з якою одна сторона (заставодавець) передає іншій стороні заставу нерухоме майно як гарантію, забезпечення виконання взятих він зобов’язань перед кредитором.

Перед укладенням угоди з банком рекомендується проконсультуватися з цього питання з нотаріусом. Договори іпотеки хоч і мають загальні, схожі всім них становища, проте кожен такий договір укладається індивідуально під кожного окремого клієнта банку і має свої, продумані юристами банку умови.

Заставник, що уклав договір іпотеки, має право володіти і розпоряджатися нерухомістю, але при цьому на закладене майно накладаються певні обмеження, що не дозволяють продавати чи відчужувати нерухомість на період дії договору.

Нотаріус завіряє договір іпотеки за згодою всіх власників майна (якщо їх кілька) та після перевірки того, що дане майно належить саме заставнику. Можливі також випадки, коли за Ваш обов’язок поручитися своїм майном може будь-яка людина, яка Вам довіряє. Нотаріальне запевнення необхідно для того, щоб підтвердити повну дієздатність обох сторін та свідомість прийнятого рішення. Після завірення такого договору нотаріус проводить реєстрацію іпотеки у реєстрі.

Перед укладанням договору іпотеки потрібно ще раз подумати та зважити реальну необхідність цього кроку.
По-перше, більшість таких угод мають більшу тривалість у часі.
По-друге, потрібно бути готовим до того, що якщо Ви з будь-яких причин не змогли сплатити певну суму в строк, кредитор може стягнути Ваш борг за рахунок закладеного нерухомого майна.

Правильно продумано складений іпотечний договір допоможе Вам уникнути виникнення спірних моментів та конфліктних ситуацій у майбутньому.

Договір іпотеки (застави) нерухомості обов’язково засвідчується нотаріально. Посвідчення відбувається або за місцем перебування майна, що передається в заставу, або за місцем знаходження однієї зі сторін іпотечного договору — іпотекодавця або іпотекодержателя.

Складаючи договір застави, слід спиратися на закон «Про іпотеку», зокрема на статтю 18.

Інші особливості оформлення договору іпотеки

Договір іпотеки нерухомого та рухомого майна (майнових прав) засвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності заборони на відчуження або арешту за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та перевірки відсутності податкової застави та інших застав за даними Державного реєстру.

Якщо договір іпотеки майна укладається у зв’язку з укладенням іншого договору щодо цього майна та нотаріус має зазначені вище документи, вдруге ці документи не подаються.

Передача в іпотеку нерухомого майна, яке є об’єктом права державної чи комунальної власності та закріплене за відповідною державною чи комунальною юридичною особою на праві господарського відання, здійснюється після одержання в установленому законодавством порядку згоди органу державної влади або органу місцевого самоврядування, до сфери господарського відання якого належить відповідну державну чи комунальну юридичну особу.

Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, засвідчується нотаріусом на підставі документів, що підтверджують майнові права на цю нерухомість.

Згода співвласників повторно не потрібна, якщо договір про заставу майна складається у зв’язку із посвідченням договору купівлі-продажу цього майна із розстроченням платежу.

Договір про наступну заставу вже заставленого майна може бути засвідчений за згодою попередніх заставоутримувачів, якщо інше не передбачено законом та попереднім договором застави.
Наступна іпотека, предметом якої є кілька об’єктів, що належать різним особам та є предметом попередньої іпотеки, допускається за згодою власників усіх об’єктів нерухомого майна, переданих у загальну іпотеку.

Посвідчення договору застави майна (майнових прав), що перебуває у податковій заставі, не допускається.

У разі наявності заставного договору про відступ прав за іпотечним договором та основним зобов’язанням не засвідчується. У такому разі відступлення прав за іпотечним договором та основним зобов’язанням здійснюється шляхом виконання на заставній індосантом (особою, якій належить заставний) передавального напису (індосаменту) на користь іншої особи (індосанта) та передачі оригіналу заставної у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку» .

Замовити договір застави, іпотеки / Дізнатися вартість

Нижче наведено деякі з багатьох договорів, які можна посвідчити у нотаріуса Майдибура Оксана Василівна

Нотаріальна контора Майдибури О.В.

Контакти нотаріуса

01032, Київ, Шевченківський район
вул. Саксаганського 133-А
Понеділок - П`ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00

Графік роботи нотаріуса

Понеділок: 09:00-18:00
Вівторок: 09:00-18:00
Середа: 09:00-18:00
Четвер: 09:00-18:00
П’ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: за домовленістю
* також нотаріус працює на виїзді та за викликом

Розташування нотаріуса

консультація безкоштовна
у всіх месенджерах