Нотаріус
Київ, 01032
вул. Саксаганського 133-А
Будні 09:00-18:00
Субота до 15:00

Договір купівлі-продажу корпоративних прав або частки у статутному капіталі

Передача прав на участь у підприємстві, управління справами підприємства, частку в прибутку, статутному капіталі, дивідендах та інших корпоративних правах юридичних осіб шляхом укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав, найбільш поширена юридична дія у випадках, коли власник, власник або один з учасників ухвалює рішення відмовитися від своїх корпоративних прав.

Участь нотаріуса у цій процедурі може бути суто технічною, наприклад, для засвідчення копії документів, необхідних при скоєнні процедури переходу корпоративних прав – заяви, договору чи іншого документа про передачу частки статутного капіталу або повноцінним – від аналізу ситуації та складання проекту документа до оформлення угоди з подальшою її реєстрацією у держреєстрі.

Зверніть увагу!
Перехід корпоративних прав від однієї особи (осіб) до іншої (іншої особи) завжди тягне за собою зміни, які необхідно вносити до державного реєстру. Тепер це можна зробити безпосередньо у нотаріуса Майдибура Оксана Василівна одночасно з оформленням договору купівлі-продажу корпоративних прав чи частини статутного капіталу – здійснити державну реєстрацію змін.

Зразок договору купівлі-продажу корпоративних прав, частини статутного капіталу

На що необхідно звернути увагу під час укладання договору:

 1. Яка частина, у відсотках, статутного капіталу передається у власність;
 2. Відсутність зобов’язань щодо погашення боргу продавця;
 3. Відсутність застави, арешту та інших обтяжень на передану частину;
 4. Відсутність претензій третіх осіб, наприклад, з боку співзасновників;
 5. Законність бізнесу, що продається;
 6. Відсутність зобов’язань невідомих покупцю.
ДОГОВІР про відступлення шляхом КУПІВЛІ–ПРОДАЖУ частки в статутному капіталі

Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, _________ числа.

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПРОДАВЕЦЬ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом – Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується “Договір”) про наступне:

розуміючи значення своїх дій правових та їх правові наслідки, на підставі статей 147,148 Цивільного кодексу України, ст. 53 Закону України *Про господарські товариства* уклали цей договір про таке:

1.Продавець передає Покупцю, а Покупець приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, далі – *Товариство*, що знаходиться за адресою, ______________________, ідентифікаційний код №______________________, у розмірі ________________________, що становить 100%(сто) відсотків статутного капіталу Товариства.

2.Продаж вчинено за ціною _________________________________, які Покупець передав Продавцю до підписання даного договору, що є наслідком відсутності будь-яких претензій фінансового та майнового характеру до Покупця.

3.Частка, що відчужується, належить Продавцеві на підставі статуту _____________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, зареєстрованого в новій редакції (Протокол Загальних зборів Учасників №_______________________року), державним реєстратором Подільської районної у місті Києві державної адміністрації _______________року, номер запису №______________________.

4.Частка, що відчужується, сплачена Продавцем повністю, що підтверджується Свідоцтвом _________________________ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ від _______________ року за №01/20__.

5.Продавець гарантує, що на день укладення цього договору повідомив Покупцю всі істотні обставини, які стосуються частки, що відчужується, та можуть вплинути на волю Покупця стосовно укладення цього договору.

6.Продавець гарантуює, що:

– частка, що відчужується, в заставі чи під арештом не перебуває;

– щодо частки, що відчужується, та Товариства відсутні судові спори;

-у зв’язку з укладенням цього договору не буде порушено прав та інтересів третіх осіб;

– товариство не здійснювало діяльності з відмивання (легалізації) коштів, здобутих злочинним шляхом;

– відступлення частки, що відчужується, відповідає інтересам та волевиявленню Продавця і не вчиняється під примусом або внаслідок збігу тяжких обставин;

– Продавець не бажає продовжувати власну господарську діяльність у межах даного товариства;

– на момент укладення цього договору не існує інших зобов’язань за участі товариства, крім тих, які зафіксовані у бухгалтерських документах;

– товариство не є учасником інших юридичних осіб.

Продавець надав заяву від ______________ року, в якій зазначив (*що на момент підписання ДОГОВОРУ про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та під час реєстрації _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ і станом на ____________________ року в зареєстрованому шлюбі не перебував і не перебуваю, та однією сім’єю ні з ким не проживав і не проживаю. Особи, які мали б право на частку в спільному майні подружжя відсутні.*).

Покупець надав заяву від ________________________року, в якій зазначив (*що на момент підписання ДОГОВОРУ про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та під час реєстрації _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ і станом на _________________ року в зареєстрованому шлюбі не перебував і не перебуваю, та однією сім’єю ні з ким не проживав і не проживаю. Особи, які мали б право на частку в спільному майні подружжя відсутні.*).

7.Сторони підтверджують, що:

-вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

-укладення договору відповідає їхнім інтересам;

-волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їхній внутрішній волі;

-умови договору зрозумілі, і відповідають реальній домовленості сторін;

-договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

зміст статей 229,230,231,233,234,235 Цивільного кодексу України нотаріусом роз’яснено.

8.Право власності на відчужувану частку в статутному капіталі переходить до Покупця з моменту державної реєстрації цього договору в реєстрі правочинів.

Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку за місцем знаходження Товариства.

Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачує Покупець.

Правові наслідки приховування реальної вартості договору, зміст статей 655,657,659,660 Цивільного кодексу України, ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» сторонам роз’яснено.

Цей договір складено в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Майдибура О.В., а інший видається Покупцю, по одному примірнику кожному.

ПІДПИСИ СТОРІН

Підписи сторін:

ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________/_____________/

ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________/______________/

Посвідчувальний напис нотаріуса

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Особливості передачі корпоративних прав.

Перед укладанням угоди бажано проконсультуватися у нотаріуса щодо попередження санкцій з боку Антимонопольного комітету, який здійснює контроль суб’єктів господарської діяльності.

Будь-який учасник ТОВ має право продати, подарувати чи якимось іншим чином поступитися своєю часткою у статутному капіталі іншим учасникам підприємства без отримання згоди інших учасників.

Передання прав третім особам (не учасникам ТОВ) без згоди інших учасників можливе лише якщо це прописано у статутних документах.

Корпоративні права відносяться до майна і як у разі купівлі-продажу будь-якого майна, право власності у нового власника виникає з моменту підписання та реєстрації договору, але фактично відстежити цей факт складно, тому нотаріус рекомендує включати до договору дату переходу корпоративних прав нового власника.

Якщо новий власник частки у ТОВ несвоєчасно здійснив оплату за свою частину корпоративних прав, це може спричинити розірвання договору купівлі-продажу.

Документи

Для посвідчення договору купівлі-продажу частини у статутному капіталі ТОВ нотаріусу необхідно надати:

 1. Статутні документи юридичної особи, частина якої продається (статут, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 2. Протокол зборів засновників юридичної особи, частина якого продається, про намір продати із зазначенням комусь і яка частина відчужується;
 3. Заяви інших учасників Товариства про відмову від переважного права на придбання частини у статутному капіталі Товариства у разі продажу відповідної частини третій особі;
 4. Свідоцтво про формування статутного капіталу повному обсязі.

Для учасника (засновника) фізичної особи:

 1. Паспорти та ідентифікаційні номери сторін (якщо представник сторони діє за довіреністю, то він подає нотаріально засвідчену довіреність, свої паспорти, ідентифікаційний номер);
 2. Заяву про згоду на відчуження (придбання) майна від дружини (дружини), справжність підпису нотаріально засвідчена;
 3. Свідоцтво про шлюб;

Для учасника (засновника) юридичної особи:

 1. Паспорт, ідентифікаційний номер представника, чинний від імені юридичної особи, документ, що підтверджує повноваження представника (якщо діє керівник юридичної особи – протокол про призначення на посаду керівника, якщо діє представник – нотаріально засвідчена довіреність);
 2. Статутні документи юридичної особи, (статут, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 3. Протокол зборів засновників юридичної особи про намір продати або купити частину статутного капіталу.

Замовити договір купівлі-продажу корпоративних прав / Дізнатися вартість

Нижче наведено деякі з багатьох договорів, які можна посвідчити у нотаріуса Майдибура Оксана Василівна

Нотаріальна контора Майдибури О.В.

Контакти нотаріуса

01032, Київ, Шевченківський район
вул. Саксаганського 133-А
Понеділок - П`ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00

Графік роботи нотаріуса

Понеділок: 09:00-18:00
Вівторок: 09:00-18:00
Середа: 09:00-18:00
Четвер: 09:00-18:00
П’ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: за домовленістю
* також нотаріус працює на виїзді та за викликом

Розташування нотаріуса

консультація безкоштовна
у всіх месенджерах