Нотаріус
Київ, 01032
вул. Саксаганського 133-А
Будні 09:00-18:00
Субота до 15:00

Договір купівлі-продажу квартири

 1. Договір купівлі-продажу квартири
 2. Сервіси для покупця квартири
 3. Перевірка нерухомості
 4. Сервіси для продавця квартири
 5. Зразок договору купівлі-продажу квартири
 6. Реєстрація права власності
 7. Вартість купівлі-продажу квартири
 8. Документи

Договір купівлі-продажу квартири – це універсальний документ, який фіксує перехід нерухомості від продавця квартири до її нового власника – покупця квартири.

Відповідно до статті 657 Цивільного кодексу України («Форма окремих видів договорів купівлі-продажу») – Договір купівлі-продажу квартири укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Законно передати нерухомість або законно отримати нерухомість від іншої особи, можна лише письмово оформивши договір купівлі-продажу у нотаріуса та зафіксувавши це у державному реєстрі.

Нотаріальні сервіси для покупця квартири

Оформлення договору купівлі-продажу квартири це процедура, яка займає кілька годин, але власне процедурі оформлення документів, завірення договору, передачі грошей, майна та фіксації цієї передачі в державному реєстрі, і так далі… передує великий обсяг роботи.

Для нотаріуса критично важливо, щоб угода ніколи не була оскаржена в суді, тому:

1. Ми перевіряємо, хто насправді є власником квартири
Непоодинокі випадки, коли людина, яка виставила квартиру на продаж, не має документів, що підтверджують її право власності (і це не обов’язково аферист), наприклад, продавець може проживати в квартирі, яка залишилася після смерті батьків, але свідоцтво про право на спадщину не оформлювалось. Оформлення квартири у власність у таких випадках може вимагати кілька місяців.

Покупцеві чи ріелтору немає сенсу витрачати час та гроші на таку квартиру.

2. Арешти та обтяження
Інша група проблемних ситуацій, коли на майно накладено обтяження, обмеження чи арешти. Причому обтяження можуть бути пов’язані як із відносно «дрібними» ситуаціями (наприклад, несплачений штраф), так і з ситуаціями затяжного характеру (наприклад, квартира дісталася за договором довічного утримання, який оскаржують спадкоємці родичі).

Поки обтяження не буде знято, оформляти купівлю-продаж не можна.

3. Попередження афер на ринку нерухомості
Найнебезпечніші випадки, коли у квартири, що продається «погана історія власності». Наприклад, за короткий час квартира змінила кілька власників через договори дарування та/або купівлі-продажу, за квартирою йдуть суди і на неї претендують відразу кілька власників. В інтернеті ви можете знайти тисячі історій про те, як добропорядні громадяни втрачають свої законно куплені квартири.

Найголовніше для покупця – у жодному разі не придбати таку квартиру!

Якщо збираєтеся купувати квартиру, почніть з її перевірки

Перевірка нерухомості

Нотаріальні сервіси для продавця квартири

Наша нотаріальна контора вже багато років спеціалізується на оформленні угод купівлі-продажу нерухомості та найвищі рекомендації від продавців, покупців, брокерів та ріелторів Києва.

Для наших клієнтів продавців ми гарантуємо:

 1. Сприяння у продажі квартири за найкращою ціною
 2. Глибоке розуміння питань оцінки нерухомості для цілей оподаткування
 3. Повну конфіденційність для всіх сторін угоди
 4. Ізольовані від сторонніх та захищені кімнати для переговорів, перевірки та підрахунку готівки
 5. Прийняття грошей у депозит нотаріальної контори з гарантією взаєморозрахунків
 6. Кваліфіковане, швидке та безпечне проведення угоди у комфортній обстановці

Зміст договору купівлі-продажу квартири

Залежно від обставин оформлення та характеристик нерухомості, що відчужується, договір купівлі-продажу квартири матиме свої специфіку та особливості, але є загальні для всіх договорів елементи:
 1. Паспортні дані сторін угоди
 2. Документ, на підставі якого продавець володіє квартирою
 3. Наявність державної реєстрації речових права на квартиру
 4. Технічні характеристики квартири
 5. Техпаспорт квартири (зазвичай зазначається у доповненні до договору)
 6. Гарантії продавця (квартира не перебуває під забороною відчуження, арештом, заставою, іншими обтяженнями)
 7. Зобов’язання продавця щодо передачі покупцю всіх документів, що стосуються квартири
 8. Договірна вартість квартири
 9. Оцінка вартість квартири
 10. Терміни та процедура оплати
 11. Терміни та процедура звільнення квартири продавцем
 12. Момент переходу квартири від продавця до покупця

Зразок бланку договору купівлі-продажу квартири

Договір купівлі-продажу квартири

Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, _________ числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкає за адресою: _____________________, далі – ПРОДАВЕЦЬ, з другої сторони ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкає за адресою: _____________________, далі – ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом – Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується “Договір”) про наступне: Продавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених­­ у цьому Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити квартиру N _____________________ в будинку N _____ (цифрами і прописом) (прописом) на вулиці _____________ в місті ________________ (надалі іменується “квартира”). Квартира складається з ___________ кімнат жилою площею ________ кв. м та кухні. Загальна площа квартири становить _______ кв. м ________. (прописом) Основні характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий _____ і є Додатком N 1 до цього Договору. Квартира належить Продавцю на підставі ______. (вказати документ, який підтверджує право власності Продавця на квартиру) Право власності Продавця на квартиру зареєстровано у __________, (вказати відомості про державну реєстрацію права власності Продавця на квартиру) що підтверджується ___________. (вказати документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності Продавця на квартиру) Продавець гарантує, що квартира належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України. Продавець зобов’язується передати Покупцеві одночасно з переданням квартири усі документи, що стосуються квартири та підлягають переданню разом із нею згідно із чинним законодавством України та вимогами, що звичайно ставляться. Договірна ціна квартири за цим Договором складає __________. (прописом) Оціночна (інвентаризаційна) вартість квартири за цим Договором становить _______, що підтверджується ________. (прописом) (документ) Сплата договірної ціни квартири Продавцю здійснюється Покупцем у ____________ строк після державної реєстрації цього Договору шляхом передачі Покупцем Продавцеві грошових коштів у розмірі, що визначений у п. 6 цього Договору. Будь-які витрати, пов’язані із укладенням цього Договору покладаються на _____________. Продавець зобов’язується звільнити квартиру з членами своєї сім’ї не пізніше ________, а Покупець дає згоду на проживання Продавця в квартирі до цього терміну. Перехід права власності на квартиру від Продавця до Покупця відбувається з моменту його державної реєстрації. Момент переходу ризику випадкового знищення та випадкового пошкодження квартири збігається з моментом звільнення квартири Продавцем та членами його сім’ї. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у порядку, що визначений чинним законодавством України. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його державної реєстрації та діє протягом строку достатнього для реального та належного виконання цього Договору Сторонами. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. Цей  Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Підписи сторін: ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________/_____________/ ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________/______________/

Посвідчувальний напис нотаріуса 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06 Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна https://kiev-notar.com/

Процедура оформлення купівлі-продажу квартири

Насамперед необхідно зателефонувати або написати нотаріусу!

Нотаріус поставить запитання залежно від вашого статусу – продавець та/або покупець.

За результатами розмови нотаріус озвучить первинний перелік документів, який знадобиться для оформлення угоди. Якщо вам знадобляться додаткові документи або дії, ви також отримаєте вичерпний список.

Оформлення договору купівлі-продажу квартири передбачає обов’язкову виписку з квартири, що відчужується, колишнього власника, а також інших осіб, які були в ній прописані, і приватний нотаріус суворо контролює дотримання цього пункту.

Нотаріус пояснить ваші права та обов’язки, відповість на запитання, запропонує дату та час відвідування нотаріальної контори.

Сторони можуть укласти договір через представників (за дорученням). Повноваження представника на укладання угоди підтверджуються довіреністю. Повноваження законного представника (наприклад, недієздатного громадянина) мають бути також документально підтверджені.

Купівля-продаж нерухомого майна, у тому числі квартири, може відбуватися в один або два етапи.

У першому випадку сторони одразу укладають безпосередньо договір купівлі-продажу, а у другому – йому передує попередній договір, його ще називають договір про намір.

Яким шляхом дійти висновку угоди, сторони вирішують самостійно, але краще проконсультуватися у нотаріуса.

Реєстрація права власності на квартиру

Державна реєстрація права власності є фінальним етапом оформлення угоди, але слід пам’ятати про те, що договір може бути оформлений лише на нерухомість, яка вже є в реєстрі.

Якщо на момент укладання угоди квартира, що продається, не внесена до реєстру, оформити договір купівлі-продажу буде неможливо!

До 2016 року внесення інформації до державного реєстру здійснювалося виключно державними реєстраторами та фірмами-посередниками. З 2016 року деякі нотаріуси, які пройшли сертифікацю, мають права та можливості державних реєстраторів.

Нотаріус Майдибура Оксана Василівна є нотаріусом, який наділений правами держреєстратора.

Цей факт означає суттєве скорочення матеріальних та тимчасових витрат на повний цикл оформлення угоди з купівлі-продажу квартири, усі послуги можна отримати та в офісі нотаріальної контори.

Проблеми, що можуть супроводжувати купівлю-продаж

 • Відсутність даних про квартиру у Реєстрі майнових прав
 • Відсутність юридично коректних і значущих правовстановлюючих документів, що підтверджують права продавця на квартиру, що їм продається (список таких документів дивіться нижче)
 • Відсутність технічного паспорта, якщо здійснювалося перепланування, не відображене в документах
 • Квартира під арештом або іншими обтяженнями
 • Відсутність згоди чоловіка чи дружини, якщо квартира є спільною власністю
 • Наявність заборгованостей з оплати послуг ЖКГ
 • Не приватизована квартира
 • Відсутність дозволу органів опіки та піклування якщо є неповнолітній

Правовстановлюючі документи, що підтверджують право власності на квартиру:

У списку вказані документи, будь-який з яких підтверджує право власності у продавця на квартиру:

 • Договір купівлі-продажу квартири (продавець купував квартиру, а тепер її продає)
 • Договір дарування квартири (продавець продає подаровану йому квартиру)
 • Договір довічного утримання (продавець продає квартиру, яка йому дісталася натомість за догляд, нагляд та утримання недієздатної людини)
 • Договір міни (продавець продає квартиру, яка йому дісталася внаслідок обміну)
 • Свідоцтво про право власності (видавалися до 2016 року)
 • Свідоцтво про право власності на частку у майні
 • Свідоцтво про право на спадщину
 • Свідоцтво про придбання квартири на прилюдних торгах
 • Рішення суду

Зверніть увагу!
Іноді спадкоємці, яким квартира дісталася у спадок за заповітом, вважають, що заповіт – це і є той документ, який дозволяє їм продавати квартиру – це не так! Заповіт лише дозволяє вступити у права на квартиру, але якщо спадкоємець не подав заяву нотаріусу і внаслідок цього не отримав свідоцтва про право на спадщину, він не є власником квартири, який має право її продавати.

Скільки коштує договір купівлі-продажу квартири

Одним із головних аспектів, який цікавить сторони перед оформленням угоди, є питання: скільки коштує договір купівлі-продажу квартири та яка сторона несе відповідальність за оплату послуг нотаріуса?
 1. Вартість договору купівлі-продажу квартири складається з:
 2. Внесків до Пенсійного фонду;
 3. Сплати визначених Податковим кодексом ставок податків;
 4. Оплати послуг нотаріуса (які тепер також і включають послуги держреєстрації).
Таким чином, звернувшись до нотаріальної контори Майдибури О.В., відвідувач оперативно, не переплачуючи за оформлення документів сторонніми організаціями, аналіз документів та послуг державного реєстратора, зможе оформити договір купівлі-продажу квартири та одночасно провести реєстрацію своїх прав в одному місці.

Витрати під час посвідчення договору купівлі-продажу

 1. Сума у ​​розмірі 1% від вартості зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижча за оцінну вартість майна (з 2020 року можливі варіанти оптимізації цієї суми)
 2. Сума у ​​розмірі 1% від вартості зазначеної у договорі купівлі-продажу – вклад до Пенсійного фонду оплачує Покупець (з 2020 року можливі варіанти оптимізації цієї суми)

Податок з доходів фізичних осіб під час оформлення договору купівлі-продажу квартири:

 1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше ніж один раз протягом звітного податкового року за умови якщо майно перебуває у власності платника податків більше трьох років – ставка податку — 0 %;
 2. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) частіше одного разу протягом звітного податкового року за умови якщо майно перебуває у власності платника податків менше ніж три роки; ставка податку — 5%; Для нерезидентів – ставка податку від 18% до 20%. Також слід зазначити, що до нерезидентів належать і фізичні, юридичні особи, які мають податкову адресу на території Автономної Республіки Крим.
 3. Військовий збір у разі виникнення податку з доходів фізичних осіб.

Документи

Для посвідчення договору купівлі-продажу квартири або її частини нотаріусу необхідно надати:

 • Документ, який підтверджує право власності на квартиру, зареєстровану у БТІ, якщо право власності придбано до 2013 року;
 • Технічний паспорт (технічний паспорт надається у разі, якщо він є невід’ємною частиною правовстановлюючого документа);
 • Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якщо право власності придбано у період з 2013 року (нотаріус може це зробити самостійно);
 • Довідку про склад сім’ї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету чи іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання (Форма №3);
 • У разі, коли неповнолітній, малолітній є співвласником нерухомого майна або нерухомість купуватиметься на його ім’я, або неповнолітній, малолітній, зареєстровані за відповідною адресою нерухомого майна, яке відчужується надається дозвіл органу опіки та турботи (для оформлення відчуження або малолітнього; паспортами та ідентифікаційними номерами;
 • Заяви співвласників про відмову від першочергового права купівлі частини квартири;
 • Незалежна експертна оцінка вартості квартири для оподаткування.

Зверніть увагу!
Правові правочини за малолітніх здійснюють батьки. Правові правочини за участю неповнолітніх можуть бути засвідчені лише за умови, якщо вони вчинені за згодою. Справжність підпису батьків на заяві про їх згоду на посвідчення правочинів неповнолітніми має бути засвідчена нотаріально.

Для фізичних осіб

 • паспорти та ідентифікаційні номери сторін (якщо представник сторони діє за довіреністю, то він подає нотаріально засвідчену довіреність та власний паспорт, ідентифікаційний номер);
 • заява про згоду на відчуження (придбання) майна від дружини (чоловіка);
 • свідоцтво про шлюб;

Для юридичних осіб

 • статутні документи юридичної особи (статут, витяг з Єдиного ідентифікаційного номера представника, який діє від імені юридичної особи, документ, що підтверджує її повноваження (якщо діє керівник юридичної особи – протокол про призначення на посаду керівника, якщо діє представник – нотаріально засвідчена довіреність);
 • протокол зборів засновників із рішенням на відчуження чи придбання майна;
 • печатка юридичної особи (за наявності).

Оформити купівлю-продаж квартири / Дізнатися вартість

Нижче наведено деякі з багатьох договорів, які можна посвідчити у нотаріуса Майдибура Оксана Василівна

Нотаріальна контора Майдибури О.В.

Контакти нотаріуса

01032, Київ, Шевченківський район
вул. Саксаганського 133-А
Понеділок - П`ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00

Графік роботи нотаріуса

Понеділок: 09:00-18:00
Вівторок: 09:00-18:00
Середа: 09:00-18:00
Четвер: 09:00-18:00
П’ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: за домовленістю
* також нотаріус працює на виїзді та за викликом

Розташування нотаріуса

консультація безкоштовна
у всіх месенджерах