Нотаріус
Київ, 01032
вул. Саксаганського 133-А
Будні 09:00-18:00
Субота до 15:00

Свідоцтво згоди подружжя при відчудженні, купівлі або продажу квартири чи іншої нерухомості

Майно, зокрема нерухоме майно, придбане подружжям у період шлюбу, має статус спільної власності. Іншими словами, однаково належить обом з подружжя (крім випадків, обумовлених та передбачених з інших документів та договорів, наприклад у шлюбному договорі).

Майно, що перебуває у статусі спільної власності, не може бути відчужене, продано, подаровано… тощо, одним із подружжя, за умови, що другий з подружжя дав на це згоду – така згода обов’язково оформляється у нотаріуса (зразок згоди подружжя на відчудження нерухомості).

Той з подружжя (чоловік або жінка), який дає згоду на відчуження нерухомості, ставить підпис у заяві, в якій зазначаються:

  1. Паспортні дані подружжя;
  2. Предмет відчуження (квартира, житловий будинок, ділянка тощо);
  3. Характеристики об’єкта нерухомості (адреса, площа, цільове призначення тощо);
  4. Підтвердження згоди на певні дії іншим чоловіком та дружиною.

Зверніть увагу!
Договір купівлі-продажу спільної власності, на оформлення якого не дав згоду другий з плдружжя, може бути визнаний незаконним та розірваний у будь-який момент.

Зразок згоди на відчудження нерухомості

ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ АБО ЗА МІСЦЕМ ВИМОГИ

Громадянина ___________________ рік народження: ______________

паспорт: _____________, виданий _____________ року орган видачі: _____________

місце проживання: місто Київ, ___________________________,

ідентифікаційний номер за ДРФО: _____________________

ЗГОДА

Місто Київ, дві тисячі _____________ року, ___________ місяця______________ числа

Я, громадянин ________________, є чоловіком _____________, ____________________ року народження, шлюб укладений – ____________________ року, даю їй свою згоду на укладення та підписання Договору купівлі-продажу щодо зазначеного нижче нерухомого майна, яке набуватиметься у спільну власність зі мною, а саме:

земельна ділянка що розташована в _______________________, загальною площею _______________ га, цільове призначення ____________________________________,

при цьому, надаю їй право визначати всі умови зазначеного вище договору, в тому числі сторін, предмет, суми, строки, місце, дату і час їх оформлення/укладення, тощо на свій розсуд.

До підписання цієї згоди мені нотаріусом роз’яснено, що зміст статей 57, 59-65, 74 Сімейного кодексу України.

Цим підтверджую, що вказаний вище правочин укладатиметься в інтересах сім’ї і мені роз’яснено, що визначені у договорі права і обов’язки створюватимуться в повному обсязі і для мене.

Цим стверджую, що знаходжусь в твердій пам’яті і ясній свідомості, дію добровільно, розумію значення своїх дій і не помиляюся у відношенні майбутнього правочину.

Ця згода, мною ____________________, особисто прочитана, осмислена, зрозуміла, відповідає моїй волі і в повному обсязі є прийнятна, в підтвердження чого я її особисто скріпив своїм підписом.

_________________ року

ПІБ ПІДПИС______________________/________________/

Місто Київ, Україна, ______________ року.

Ця згода посвідчена мною, Майдибура Оксана Василівна, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Згода підписана громадянином ___________ у моїй присутності.

Особу громадянина _________________, встановлено, дієздатність його(її) та факт реєстрації шлюбу перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №____________.

Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна

https://kiev-notar.com/

Чоловік і дружина мають рівні права на володіння, користування та розпорядження тим майном, яке належить їм на праві спільної сумісної власності (як мінімум, за винятком тих випадків, коли інші умови встановлені певними домовленостями між подружжям, наприклад, шлюбним договором).

Передбачається, що будь-які угоди зі спільним майном здійснюються за згодою другого чоловіка, але при проведенні більшості незначних угод, таких як купівля-продаж побутової техніки, письмова згода зазвичай не потрібна.

Але у разі придбання чи продажу значного, великого рухомого чи нерухомого майна (квартири, будинки, земельної ділянки, машини) передбачено обов’язкову письмову згоду другого чоловіка.

Не варто ставитися до цього зневажливо, оскільки якщо угода буде проведена без офіційної згоди, надалі за певних обставин вона може бути визнана судом недійсною та буде розірвана.

Законом встановлено, що згода чоловіка має бути нотаріально засвідчена, і відповідно, має бути засвідчена справжність його підпису, у таких випадках:

  1. При вчиненні правочину щодо відчуження цінного, великого рухомого або нерухомого майна;
  2. При вчиненні правочину, що потребує обов’язкового нотаріального посвідчення;
  3. При вчиненні угод, які потребують обов’язкової державної реєстрації.

Набуте подружжям під час шлюбу майно залишається загальним і після розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу не припиняє право спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу.

Майно, придбане чоловіком до шлюбу або отримане у дарунок, є його особистою власністю.
Для відчуження такого майна згода другого подружжя не потрібна, як і для відчуження майна, що є особистою власністю одного з подружжя за умовами шлюбного чи іншого договору.

Якщо особа, чиє майно відчужується чи передається у заставу, не має чоловіка чи дружини, письмова заява про це має бути подана нотаріусу. Ця інформація повідомляється іншій стороні укладеного договору і вноситься до його тексту. Так само надходять і у разі купівлі незаміжньою/неодруженою особою майна — до договору вноситься запис про те, що купується воно на власні кошти.

Якщо подружжя перебуває у розлученні

Можуть також бути ситуації, коли угоди щодо відчуження майна здійснюються вже колишнім подружжям, тобто після їхнього розлучення. У такому разі може виникнути низка нюансів, щодо яких найкраще отримати професійну консультацію, щоб надалі не зіткнутися з майновими претензіями з одного чи іншого боку.

У такому разі нотаріусу потрібно буде надати згоду колишнього чоловіка на правочин щодо спільно нажитого майна в тому випадку, якщо не було зроблено його розділ і воно залишилося спільною власністю.

Підпис на такій заяві ставиться у присутності нотаріуса, і він засвідчує її справжність, тобто факт того, що це підпис саме цієї людини. Але важливим є той факт, що свідчить лише справжність залишеного підпису, але не самого змісту заяви.

Коли згода чоловіка не знадобиться

Договір щодо розпорядження майном, що подається для нотаріального посвідчення, може бути засвідчений нотаріусом без згоди другого з подружжя у разі, якщо із правовстановлюючого документа, договору, укладеного між подружжям, свідоцтва про шлюб та інших документів випливає, що зазначене майно є особистою приватною власністю одного із подружжя, тобто придбано до реєстрації шлюбу, за час шлюбу, але на умовах, передбачених шлюбним чи іншим договором, укладеним між подружжям, договором дарування або у порядку спадкування, або за кошти, що належали їй (йому) особисто тощо.

Договір про відчуження майна може бути засвідчений без згоди одного з подружжя, якщо:

  1. Місцезнаходження другого чоловіка невідоме і цей факт встановлено в судовому порядку (судове рішення про визнання чоловіка безвісно відсутнім має набути чинності на момент укладення договору відчуження майна);
  2. Відчужуване майно один із подружжя придбав у той час, коли шлюбні відносини були припинені фактично і подружжя проживало окремо, окремо господарювало — для підтвердження цього факту також буде потрібне судове рішення про визнання майна особистою власністю одного з подружжя.

Замовити підпис подружжя при відчудженні нерухомості / Дізнатися вартість

Нотаріальна контора Майдибури О.В.

Контакти нотаріуса

01032, Київ, Шевченківський район
вул. Саксаганського 133-А
Понеділок - П`ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00

Графік роботи нотаріуса

Понеділок: 09:00-18:00
Вівторок: 09:00-18:00
Середа: 09:00-18:00
Четвер: 09:00-18:00
П’ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: за домовленістю
* також нотаріус працює на виїзді та за викликом

Розташування нотаріуса

консультація безкоштовна
у всіх месенджерах