Нотаріус
Київ, 01032
вул. Саксаганського 133-А
Будні 09:00-18:00
Субота до 15:00

Договір купівлі-продажу автомобіля, транспортного засобу

Купівля чи продаж автомобіля з оформленням відповідного договору купівлі-продажу авто (див. зразок) без участі нотаріуса поширеніше явище. Найпоширенішим способом прихованої покупки авто є оформлення генеральної довіреності на авто, та мало хто замислюється над тим, що користуючись автомобілем за дорученням, ви не є реальним власником автомобіля – право власності такому “покупцю” не належить, а справжній власник автомобіля може скасувати довіреність.

Виходячи з нотаріального досвіду укладання угод з купівлі-продажу авто, можна помітити, що покупці та продавці поділяються на дві категорії. Категорія №1 – ті, для кого купівля-продаж автомобіля “технологічний” елемент їхнього бізнесу. Наприклад, автосалони, особи або компанії, що займаються перегонкою, перепродажем та відновленням авто. Їхнє головне завдання швидко здійснити угоду, якнайшвидше позбутися машини, щоб зайнятися наступним автомобілем. Категорія №2 – ті, хто буде використовувати автомобіль довго і хоче бути впевненим у цьому активі.

Оформлення купівлі-продажу авто у нотаріуса.

Нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу автомобіля, це найбільш безпечний метод купівлі транспортного засобу, тому що перед завіренням договору нотаріус перевіряє наявність заборгованостей та інших зобов’язань, за якими продавець може мати фінансові зобов’язання.

Також перевіряється справжність та законність документів на автомобіль у нинішнього власника. Нотаріус з’ясовує та пояснює обов’язки та права як сторони продавця, так і сторони покупця авто.

 1. Чи не мають місце обтяження чи обмеження для угоди;
 2. Чи не є автомобіль предметом застави;
 3. Чи не є автомобіль кредитним;
 4. Чи не перебуває під арештом і т.д.

У разі порушень, проблем та несумлінності з боку продавця (підробка номера, кузова, аварійне авто, накрутка пробігу…) лише наявність договору купівлі-продажу автомобіля, завіреного у нотаріуса, дозволить розірвати договір та повернути свої гроші.

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, ТЗ

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, _________ числа.

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПРОДАВЕЦЬ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом – Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу транспортного засобу (надалі іменується “Договір”) про наступне:

домовилися про наступне:

ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ на праві приватної власності автомобіль тип легковий __________________марки ____________ модель ______________, _________ року випуску, ___________ кольору, номер шасі(кузова, рами) № ________________, що перебував на обліку в ______________________ року, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ___________, реєстраційний номер ________________ і був знятий з обліку Облікова картка приватного ТЗ ____________, особливі відмітки Знято з обліку для реалізації, _________________, з видачею транзитних номерів _______________.
Відчужуваний автомобіль належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії _____________, виданого _________________________ року.
За домовленістю Сторін, враховуючи технічний стан автомобіля, продаж цей вчинено за _________________________, які ПОКУПЕЦЬ передав після підписання цього договору ПРОДАВЦЮ, про що свідчить окрема розписка ПРОДАВЦЯ на договорі.
Згідно з ВИСНОВКОМ(АКТОМ) З ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ встановлення залишкової вартості автомобіля, БЛАНК N ______________, складеного експертом ________________ року, ВАРТІСТЬ ТЗ, що продається, становить _________________.
ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі автомобіля, немає;
від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
до укладення цього договору автомобіль іншим особам не відчужений;
автомобіль під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного автомобіля підтверджується відповідними витягами виданими Майдибура О.В, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;
автомобіль як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;
щодо автомобіля відсутні судові спори;
самовільних переобладнань та змін в конструкції автомобіля немає;
внаслідок продажу автомобіля не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний утримувати за законом чи договором;
автомобіль не наданий в користування наймачам (орендарям);
обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;
договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на автомобіль.

Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу автомобіля, пред’явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування автомобіля, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.

Сторони підтверджують, що:
вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
укладення договору відповідає їх інтересам;
волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін;
договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
Право власності на автомобіль переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Відповідно до ст. 34 Закону України “Про дорожній рух” автомобіль, що відчужується, підлягає реєстрації набувачем в органах Державтоінспекції у 10-денний термін.
Всі витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сплачує у ПОКУПЕЦЬ.
Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.
Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України Сторони ознайомлені. Покупцеві роз’яснено п. 35 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388, та ст. 8 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”.
Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах Майдибура О.В., приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, а інші два видаються Сторонам за договором.
Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________/_____________/


ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________/______________/


01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 133-А
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Документи

Для посвідчення договору купівлі-продажу автомобіля нотаріусу необхідно надати:

 1. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля або технічний паспорт;
 2. Незалежна експертна оцінка вартості автомобіля;
 3. Дозвіл органу опіки та піклування (для оформлення відчуження або придбання від імені, на ім’я неповнолітнього, малолітнього) свідоцтво про народження; обов’язкова присутність батьків (опікунів) з паспортами та ідентифікаційними номерами.

Для фізичної особи:

 1. Паспорти та ідентифікаційні номери сторін (якщо представник сторони діє за довіреністю, то він подає нотаріально засвідчену довіреність, свої паспорти, ідентифікаційний номер);
 2. Заяву про згоду на відчуження (придбання) майна від дружини (дружини), справжність підпису нотаріально засвідчена;
 3. Свідоцтво про шлюб;

Для юридичної особи додатково:

 1. Статутні документи юридичної особи (статут, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 2. Паспорт, ідентифікаційний номер представника, чинний від імені юридичної особи, документ, що підтверджує повноваження представника (якщо діє керівник юридичної особи – протокол про призначення на посаду керівника, якщо діє представник – нотаріально засвідчена довіреність);
 3. Протокол зборів засновників із рішенням на відчуження чи придбання майна.

Вартість оформлення договору купівлі-продажу авто

 1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню, ставка податку — 0%;
 2. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох і більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою податку — 5%;
 3. Для нерезидентів – ставка податку від 18% до 20%;
 4. Військовий збір розміром 1,5% у разі виникнення податку з доходів фізичних осіб.

Замовити договір купівлі-продажу автомобіля / Дізнатися вартість

Нижче наведено деякі з багатьох договорів, які можна посвідчити у нотаріуса Майдибура Оксана Василівна

Нотаріальна контора Майдибури О.В.

Контакти нотаріуса

01032, Київ, Шевченківський район
вул. Саксаганського 133-А
Понеділок - П`ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00

Графік роботи нотаріуса

Понеділок: 09:00-18:00
Вівторок: 09:00-18:00
Середа: 09:00-18:00
Четвер: 09:00-18:00
П’ятниця: 09:00-18:00
Субота: 10:00-15:00
Неділя: за домовленістю
* також нотаріус працює на виїзді та за викликом

Розташування нотаріуса

консультація безкоштовна
у всіх месенджерах