Частный нотариус ¦ Киевский нотариальный округ ¦ Свидетельство № 9217

logo

Киев

Саксаганского 133 А

09:00-18:00

Суббота до 15:00

Образец договора купли-продажи корпоративных прав или части уставного капитала

5/5 (1)

Любой гражданин Украины имеет право создать и зарегистрировать бизнес в любой из его форм, например – частный предприниматель, ФОП, СПД, юридическое лицо в виде ООО/ТОВ (общество с ограниченной ответственностью, товариство з обмеженою відповідальністю) и т.д.

После того как бизнес создан, развивается, достиг определенного уровня, возможны ситуации когда по тем или иным причинам, предприниматель решит его продать полностью или только часть.

При этом к передаваемым активам могут относиться не только прибыль или ее часть, но и доля в уставном капитале, дивиденды, участие в управлении делами и т.д.

Передача таких активов бизнеса осуществляется путем оформления и нотариального заверения соответствующего договора о купле-продаже корпоративных прав и/или доли в уставном капитале.

На что необходимо обратить внимание при составлении такого договора:

  1. какая часть, в процентах, уставного капитала передается в собственность
  2. отсутствие обязательств по погашению долга продавца
  3. отсутствие залога, ареста и других обременений на передаваемую часть
  4. отсутствие претензий третьих лиц, например со стороны соучредителей
  5. законность продаваемого бизнеса
  6. отсутствие обязательств неизвестных покупателю

Необходима консультация по составлению договора купли-продажи корпоративных прав или доли?

 

ДОГОВІР
про відступлення шляхом
КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ
частки в статутному капіталі

Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, _________ числа.

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПРОДАВЕЦЬ,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі – ПОКУПЕЦЬ, надалі всі разом – Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується “Договір”) про наступне:

розуміючи значення своїх дій правових та їх правові наслідки, на підставі статей 147,148 Цивільного кодексу України, ст. 53 Закону України *Про господарські товариства* уклали цей договір про таке:

1.Продавець передає Покупцю, а Покупець приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, далі – *Товариство*, що знаходиться за адресою, ______________________, ідентифікаційний код №______________________, у розмірі ________________________, що становить 100%(сто) відсотків статутного капіталу Товариства.

2.Продаж вчинено за ціною _________________________________, які Покупець передав Продавцю до підписання даного договору, що є наслідком відсутності будь-яких претензій фінансового та майнового характеру до Покупця.

3.Частка, що відчужується, належить Продавцеві на підставі статуту _____________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, зареєстрованого в новій редакції (Протокол Загальних зборів Учасників №_______________________року), державним реєстратором Подільської районної у місті Києві державної адміністрації _______________року, номер запису №______________________.

4.Частка, що відчужується, сплачена Продавцем повністю, що підтверджується Свідоцтвом _________________________ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ від _______________ року за №01/20__.

5.Продавець гарантує, що на день укладення цього договору повідомив Покупцю всі істотні обставини, які стосуються частки, що відчужується, та можуть вплинути на волю Покупця стосовно укладення цього договору.

6.Продавець гарантуює, що:

– частка, що відчужується, в заставі чи під арештом не перебуває;

– щодо частки, що відчужується, та Товариства відсутні судові спори;

-у зв’язку з укладенням цього договору не буде порушено прав та інтересів третіх осіб;

– товариство не здійснювало діяльності з відмивання (легалізації) коштів, здобутих злочинним шляхом;

– відступлення частки, що відчужується, відповідає інтересам та волевиявленню Продавця і не вчиняється під примусом або внаслідок збігу тяжких обставин;

– Продавець не бажає продовжувати власну господарську діяльність у межах даного товариства;

– на момент укладення цього договору не існує інших зобов’язань за участі товариства, крім тих, які зафіксовані у бухгалтерських документах;

– товариство не є учасником інших юридичних осіб.

Продавець надав заяву від ______________ року, в якій зазначив (*що на момент підписання ДОГОВОРУ про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та під час реєстрації _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ і станом на ____________________ року в зареєстрованому шлюбі не перебував і не перебуваю, та однією сім’єю ні з ким не проживав і не проживаю. Особи, які мали б право на частку в спільному майні подружжя відсутні.*).

Покупець надав заяву від ________________________року, в якій зазначив (*що на момент підписання ДОГОВОРУ про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та під час реєстрації _____________________________ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ і станом на _________________ року в зареєстрованому шлюбі не перебував і не перебуваю, та однією сім’єю ні з ким не проживав і не проживаю. Особи, які мали б право на частку в спільному майні подружжя відсутні.*).

7.Сторони підтверджують, що:

-вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

-укладення договору відповідає їхнім інтересам;

-волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їхній внутрішній волі;

-умови договору зрозумілі, і відповідають реальній домовленості сторін;

-договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

зміст статей 229,230,231,233,234,235 Цивільного кодексу України нотаріусом роз’яснено.

8.Право власності на відчужувану частку в статутному капіталі переходить до Покупця з моменту державної реєстрації цього договору в реєстрі правочинів.

Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку за місцем знаходження Товариства.

Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачує Покупець.

Правові наслідки приховування реальної вартості договору, зміст статей 655,657,659,660 Цивільного кодексу України, ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» сторонам роз’яснено.

Цей договір складено в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Майдибура О.В., а інший видається Покупцю, по одному примірнику кожному.

ПІДПИСИ СТОРІН

Підписи сторін:

ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________/_____________/

ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________/______________/

Посвідчувальний напис нотаріуса

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна
https://kiev-notar.com/

Если вам необходимо оформить договор купли-продажи корпоративных прав или части уставного капитала, обращайтесь к нотариусу Майдыбура Оксана Васильевна:

Консультация нотариуса:

* выберите услугу, укажите свои точные контактные данные, с Вами свяжется наш сотрудник.

По телефонам: (095) 101-06-06, (098) 101-06-06

По e-mail: notar@kiev-notar.com

5/5 (1)