Частный нотариус / Киевский нотариальный округ / Свидетельство № 9217

logo

Киев

Саксаганского 133 А

09:00-18:00

Суббота до 15:00

Частный нотариус в Киеве Оксана Майдыбура

Частный нотариус в Киеве Оксана Майдыбура

Образец генеральной доверенности на авто

Среди признаков, по которым можно классифицировать доверенности вообще, есть такие как степень свободы и объем действий, доступных доверенному лицу.

В одних случаях, в целях безопасности своего имущества, доверитель в доверенности старается как можно более четко очертить объем действий, которые может совершать доверенное лицо, тем самым ограничивая степени свободы поверенного.

В других, доверенность составляется так, чтобы предусмотреть все варианты и чтобы доверителю не пришлось бы под каждую очередную задачу выписывать доверенность.

Ко второму типу доверенностей относится и генеральная доверенность на автомобиль, которая предусматривает самый широкий спектр задач доступных доверенному лицу.

Чаще всего это:

 1. продажа
 2. обмен
 3. передача в аренду, лизинг, залог, заем
 4. снятие с учета в органах ДАИ
 5. ремонтные работы, смена цвета авто, его агрегатов, номеров
 6. представление интересов в органах ДАИ, на СТО, перед всеми физ- и юридическими лицами
 7. определять место хранения и стоянки автомобиля
 8. страхование как гражданской ответственности, так и КАСКО
 9. обслуживание и ремонт
 10. подавать и получать заявления, справки, документы, в том числе регистрационные
 11. расписываться на документах
 12. управлять автомобилем
 13. проводить экспертные исследования касательно технического состояния автомобиля
 14. производить оплату необходимых сборов и платежей

Количество условий пользования автомобилем по генеральной доверенности можно существенно расширить или сократить.
Определить этот список вам поможет нотариус.

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

Місто Київ, дві тисячі ____________________ року, ________ місяця, _________ числа

Я, ПІБ, _________ року народження, ідентифікаційний номер у Державному ­реєстрі фізичних осіб – платників податків № _________, паспорт _________, виданий _________ року, _________, що проживає за адресою: _________, попередньо ознайомлений нотаріусом із загальними вимогами Цивільного кодексу України, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, без будь-якого примусу та згідно з власним волевиявленням, яке відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися з повіреними та нотаріусом, на виконання вимог ст. ст. 204 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного між мною та повіреними усного договору доручення, у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу Майдибура Оксана Василівна, якого як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно і до якого за місцем розташування його робочого місця «місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51» я звернувся добровільно,

цією довіреністю уповноважую осіб, що приведені нижче, що діють разом або кожен окремо:

ПІБ, _________ року народження, що проживає за адресою: _________,

ПІБ, _________ року народження, що проживає за адресою: _________,

вчинити наступні правочини від мого імені:

РОЗПОРЯДЖАТИСЬ: у тому числі ПРОДАТИ, ОБМІНЯТИ, ПЕРЕДАТИ В ОРЕНДУ (В ПОЗИЧКУ, В ЛІЗИНГ), ЗАСТАВИТИ, в забезпечення, як моїх так і третіх осіб зобов’язань, належним мені на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії _________, що видано _________,

ТЗ марки «_________»

модель «_________»,

_________ року випуску,

номер шасі (кузова, рами, ідентифікатор) _________,

реєстраційний номер _________

колір _________,

що зареєстрований _________, _________року,

 • зняти з обліку в органах ДАІ зазначений вище автомобіль;
 • здійснювати необхідні ремонтні, профілактичні роботи, за власним розсудом міняти колір автомобіля, його агрегати, в тому числі номерні, з відповідною наступною їх реєстрацією;
 • представляти мої інтереси перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі, але не обмежуючись в органах ДАІ, на станціях, підприємствах технічного обслуговування та ремонту, а також перед всіма фізичними та юридичними особами з питань відчуження та користування автомобілем, підтримання його технічного стану та проходження технічного огляду;
 • визначати на власний розсуд місце стоянки, зберігання цього ТЗ;
 • страхувати його (цивільна відповідальність, повне або часткове Авто-КАСКО), для чого, у випадку необхідності, укладати від мого імені договори страхування із страховими компаніями, одержувати страхове відшкодування;
 • слідкувати за технічним станом ТЗ, здійснювати його поточний ремонт, профілактичні роботи замінювати деталі (прилади), що вийшли з ладу;
 • подавати заяви, отримувати заяви, необхідні довідки та документи, дублікат реєстраційного документа у випадку його втрати, у разі необхідності отримати тимчасовий реєстраційний талон у органах ДАІ;
 • при виконанні повноважень за довіреністю розписуватися за мене на документах та в їх одержанні;
 • керувати, користуватися вказаним вище автомобілем під час здійснення визначених цією довіреністю повноважень до часу його відчуження і передачі набувачу;

Для виконання цієї довіреності уповноважую провадити експертні дослідження щодо ціни та технічного стану вказаного автомобіля, сплачувати необхідні платежі та податки, в тому числі дорожній збір, укласти вказані вище договори, визначаючі ціну та інші умови на свій розсуд, одержувати належні мені гроші,  а також виконувати всі інші дії,  необхідні для виконання цієї довіреності. Ця довіреність видана на підставі договору доручення, укладеного в усній формі між мною – довірителем та вказаними представниками. Зміст п. 2 ст. 202, п. п. 4,5 ст. 203, ст. ст. 206, 209, 219, 239, 240, 241, 244, 245, 247-250, 1000-1009, 1187, 1188 Цивільного кодексу України, щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю. ст. ст. 60-65, 74 Сімейного кодексу України, пункт 1.2 ст. 1 та ст.ст. 7, 8, 12 Закону України „ Про оподаткування доходів фізичних осіб ”, пунктів 15, 20 та 55 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388, яким передбачено отримання в підрозділі ДАІ тимчасового реєстраційного талону на час дії довіреності та переоформлення довіреності у разі одержання дублікату реєстраційного документа, виданого на ім’я довірителя та одержання свідоцтва про реєстрацію ТЗ на ім’я повіреного у разі його виїзду за кордон, мені нотаріусом роз’яснено. Довіреність видана строком на _________, тобто по _________ року включно, з правом передоручення, та з правом тимчасового виїзду/використання за межами України. Мені відомо про мої права та обов’язки і податкові зобов’язання як довірителя, та можливу відповідальність як власника джерела підвищеної небезпеки. Мій особистий підпис свідчить, про те що я розумію значення, умови та правові наслідки цієї довіреності (одностороннього правочину). Довіреність мною ПІБ особисто прочитана, осмислена, її зміст мені зрозумілий, відповідає моїй волі, є прийнятним в повному обсязі і підписаний мною особисто. ПІДПИС __________________________________________________/_________________/ Посвідчувальний напис нотаріуса

 

01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 102-Б, офіс 51
тел. (098) 101-06-06, (095) 101-06-06
Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна https://kiev-notar.com/

Если вам необходимо оформить генеральную доверенность на автомобиль, обращайтесь к нотариусу Майдыбура Оксана Васильевна:

Консультация нотариуса:

* выберите услугу, укажите свои точные контактные данные, с Вами свяжется наш сотрудник.

По телефонам: (095) 101-06-06, (098) 101-06-06

По e-mail: notar@kiev-notar.com